Harmonické konstelace

Harmonické konstelace

Harmonické konstelace

Harmonické konstelace jsou konstelace, které jsou příjemné, a přitom velmi efektivní. Je to vlastně energetické léčení ve formě konstelací.

Během harmonické konstelace má klient možnost vidět příběhy, pocity a souvislosti ze svého současného života, z minulosti, z rodinného systému nebo ze vztahů s jinými lidmi, jako je tomu u systemických konstelací. Tyto situace jsou po celou dobu, kdy probíhají, energeticky harmonizovány, podobně jako při energetickém léčení.

Klienti harmonických konstelací se v jejich průběhu cítí příjemně. Typicky v každém kroku cítí chvilkový pocit napětí nebo dojetí ze situace, která se jim právě ukazuje, a poté se přesouvají do příjemnějšího vnímání reality a cítí pocity úlevy a spokojenosti.

Výsledek harmonických konstelací je podobný jako při energetickém léčení, ale forma konstelací dává jejich účastníkům navíc náhled na příčinu problému, který způsoboval v jejich životě nerovnováhu. A informaci o tom, co je vrací do životní rovnováhy.

Harmonické konstelace jsou velmi efektivní. Klienti často zjišťují, že se jim v jejich životě najednou "samy od sebe" řeší i různé zdánlivě nesouvisející problémy, nebo problémy, které dlouho nemohli nijak vyřešit. 

Harmonické konstelace působí hlubokou podvědomou změnu na různých úrovních a rovinách. Proto je tato změna stabilní. Typicky nejvýraznější změna probíhá intenzivně jeden až dva dny po harmonické konstelaci, a poté vliv doznívá ještě asi půl roku. Harmonické konstelace působí zároveň na rovině duševní, emocionální, mentální a fyzické. 

Harmonické konstelace zahrnují mimo jiné
- uvolnění energetických bloků ze současného života, z rodinného systému nebo z minulých životů
náhled na příčiny jejich vzniku pro lepší porozumnění situaci
- uzdravování traumat a zlepšení pocitů, které jsou s nimi spojené 
- navracení k psychické, duševní, emocionální a mentální rovnováze v souladu s životním plánem

- přirozené a bezpečné odvádění negativních entit
- harmonizaci situací velmi efektivní a komplexní léčivou energií
- uzdravování zdravotních problémů
- přirozený návrat k vnímání a přijímání podpory toho, co je větší než my, a čeho jsme součástí

Konstelace, které vytvářím, jsem nazvala "harmonické" proto, že toto slovo nejvýstižněji vyjadřuje princip, na jehož základě harmonické konstelace fungují. Tento speciální princip budu ráda sdílet při osobním setkání : )

Harmonické konstelace realizuji jako Individuální harmonické konstelace nebo ve formě Seminářů harmonických konstelací.
Ukázky individuálních harmonických konstelací a další zajímavé informace najdete pod záložkou
Příběhy
.

Albert Einstein: "Žádný náš problém nemůže být vyřešen se stejným stavem naší mysli, ve kterém vzniknul."

Děkuji za sdílení: