Harmonické konstelace

Růže a Meč

individuální harmonická konstelace, září 2017

"Bohumila" cítí, že by chtěla zharmonizovat "Mužskou energii" a "Ženskou energii". U sebe, ve svém okolí, ve své rodině.  Poslední dobou se jí zdají sny, ve kterých se objevuje symbol "Meče" a symbol "Růže". A také je tam nějaká zvláštní, klidná, jemná žena, "Žena ze snu". "Bohumila" neví, co to znamená. V nedávné době vnímala energii "Pyramidy". Ve svém okolí má manipulativní "Ženy". A "Muže", kteří bojují o moc. Má syna "Jakuba". A někdy mívá "Pocit úzkosti".

Na to, co to znamená, se podíváme v individuální harmonické konstelaci.

Na začátku harmonické konstelace "Bohumila" vnímá vedle sebe manipulativní "Ženy". Ty teď odcházejí pryč. A vnímá "Ženu ze snu", která stojí až za okrajem konstelačního prostoru.

"Žena ze snu" si uvědomuje svojí jemnou energii. U ní je symbol "Růže". "Žena ze snu" zkouší jít dovnitř konstelačního prostoru, ale nejde to. Je tu na ní moc bojovná energie. Proto se vrací zpátky a zůstává u symbolu "Růže", kde je klid, jemná energie a je jí tu dobře.

"Pyramida" se na všechno dívá. Říká, že může "Bohumile" pomoct zharmonizovat "Mužskou energii" a "Ženskou energii". A to se pak projeví ve všem, protože všechno souvisí se vším. Ale může to tak udělat, jen pokud "Bohumila" chce. Může to tak teď předat komukoli, kdo chce.

"Bohumila" s tím souhlasí.

"Jakub" se dívá na "Muže", kteří bojují o moc, na symbol "Meče" a na "Bohumilu". Neví, co má dělat. Cítí, že mu chybí nějaký vzor. "Muži", kteří bojují o moc, to určitě nejsou. A "Bohumila" mu s tím nepomůže. A nikdo jiný tu není. "Muži", kteří bojují o moc, teď odcházejí pryč.

Symbol "Meče" jde najednou až k symbolu "Růže". Zůstává stát na kraji konstelačního prostoru. A svojí silou a bojovností tu vytváří prostor. Vytváří cestu, po které může přijít "Žena ze snu". Cítí, že to je jeho úkol, že je to důležité a je mu dobře.

"Jakub" a "Bohumila" vnímají pocit úlevy. "Pocit úzkosti" odchází.

"Žena ze snu" teď může vstoupit do konstelačního prostoru. Pomalu prochází mezi symbolem "Růže" a symbolem "Meče", které jí mezi sebou vytvářejí cestu. Je uvnitř v konstelačním prostoru a přitom zůstává ve svojí jemné, klidné energii.

Je to tak proto, že počkala u symbolu "Růže" na to, až jí symbol "Meče" vytvoří prostor. Symbol "Meče" jde vedle ní vpravo a symbol "Růže" vedle ní vlevo. Patří k ní.

"Bohumila" stojí před "Ženou ze snu", která je za ní, a vnímá její podporu. I ona teď cítí její klidnou a jemnou energii. "Mužská energie" jde vedle ní vpravo, před symbol "Meče", "Ženská energie" jde vedle ní vlevo, před symbol "Růže".

"Jakub" jde před "Bohumilu" a vnímá podporu všeho, co je za ním.

"Bohumila" si uvědomuje všechno, co se změnilo, a je jí dobře.

*****************************************************************************************************************
Články je možné volně převzít, v nezměněné formě a s uvedením zdroje www.harmonickekonstelace.cz. Ukázky individuálních harmonických konstelací zveřejňuji jen v případě, že s tím klient souhlasí. Jména postav jsou změněna.

Děkuji za sdílení: