Harmonické konstelace

Individuální harmonické konstelace

Harmonické konstelace pro individuální klienty

Forma individuální harmonické konstelace je vhodná, pokud se chcete více zaměřit na harmonizaci jednoho konkrétního problému skutečně do hloubky a na všech úrovních. A nebo pokud se při řešení Vašeho problému cítíte lépe pouze v přítomnosti konsteláře, bez skupiny jiných lidí. Umožňuje více individuální přístup.

Individuální harmonická konstelace probíhá tak, že si asi půl hodiny povídáme o situaci, kterou chcete uzdravit. Během našeho rozhovoru vyberu postavy z Vaší situace, které v harmonické konstelaci mají být. Rozestavíme je do harmonické konstelace, jednotlivé role pro přehlednost označíme papírky na zemi. Pak se díváme, jak se která postava cítí, co by chtěla a co by jí pomohlo.  Celá situace se postupně harmonizuje.

Při individuální formě harmonické konstelace je tak více prostoru pro přesnější sdílení pocitů a vyjádření změn v systému, protože jednotlivé role vyjadřuje přímo lektor. Klient se konstelace účastní jako divák, případně může být i zapojen do některých rolí, pokud je to vhodné.

Individuální harmonická konstelace začne hned působit podvědomě. Následující asi jeden nebo dva dny probíhá proces, během kterého si klient může uvědomovat různé vzpomínky, informace a pocity, které s harmonickou konstelací souvisejí. Vyjasňuje se mu i dodatečně význam některých věcí, které se v harmonické konstelaci objevily. Je to tak proto, že se změna postupně dostává z podvědomí i do vědomí.

Je dobré všechny tyto vjemy jen tak pozorovat, nechat je přicházet a odcházet. Ani je nepotlačovat, ani se jimi nezabývat příliš. Pak můžeme začít pozorovat, že situace, kterou jsme řešili, se začne dlouhodobě měnit.

Individuální harmonickou konstelaci je možné navštívit jednou, pokud Vám záleží na harmonickém a stabilním vyřešení jednoho konkrétního problému. Nebo je možné chodit na individuální harmonické konstelace opakovaně a harmonizovat si tak postupně různá témata ve Vašem životě. Někdo navštěvuje individuální harmonické konstelace jednou za rok, někdo jednou za několik týdnů, podle individuální potřeby. Jen doporučuji minimální odstup mezi dvěma individuálními harmonickými konstelacemi dva týdny, aby předchozí harmonická konstelace měla čas proběhnout.

Před individuální harmonickou konstelací je dobré si v klidu promyslet, co přesně je problém, který chcete řešit, a jeho souvislosti.

Ukázky mojí práce při individuálních konstelacích najdete na záložkách Příběhy I a Příběhy II.
Více o metodě harmonických konstelací naleznete pod záložkou Harmonické konstelace.
Informace o možných termínech, adresa, mapa a kontakt pro přihlašování jsou v záložce Kontakt.
Pro informaci, jak individuální harmonické konstelace vypadají, můžete navštívit i
Fotogalerii.

Cena: 1100 Kč / 1,5 - 2 h
Chtěla bych především, aby se harmonické konstelace dostaly ke všem, ke komu mají. V případě, kdy to má smysl, je proto možná i nižší cena.

TOPlist
Děkuji za sdílení: