Harmonické konstelace

Individuální harmonické konstelace

Harmonické konstelace pro individuální klienty

Forma individuální harmonické konstelace je vhodná, pokud se chcete více zaměřit na harmonizaci jednoho konkrétního problému skutečně do hloubky a na všech úrovních. A nebo pokud se při řešení Vašeho problému cítíte lépe pouze v přítomnosti konsteláře, bez skupiny jiných lidí. Umožňuje více individuální přístup.

Individuální harmonická konstelace probíhá tak, že si asi půl hodiny povídáme o situaci, kterou chcete uzdravit. Během našeho rozhovoru vyberu postavy z Vaší situace, které v harmonické konstelaci mají být. Rozestavíme je do harmonické konstelace, jednotlivé role pro přehlednost označíme papírky na zemi. Pak se díváme, jak se která postava cítí, co by chtěla a co by jí pomohlo.  Celá situace se postupně harmonizuje.

Při individuální formě harmonické konstelace je tak více prostoru pro přesnější sdílení pocitů a vyjádření změn v systému, protože jednotlivé role vyjadřuje přímo konstelář. Klient se konstelace účastní jako divák, případně může být i zapojen do některých rolí, pokud je to vhodné.

Individuální harmonická konstelace začne hned působit podvědomě. Následující asi jeden nebo dva dny si začneme intenzivně uvědomovat různé vzpomínky, informace a souvislosti. Vyjasňuje se nám dodatečně význam některých věcí, které se v harmonické konstelaci objevily. To je proces, kdy se změna dostává z podvědomí i do vědomí. Je dobré všechny tyto vjemy jen tak pozorovat, nechat je přicházet a odcházet. Pak můžeme začít pozorovat, že situace, kterou jsme řešili, se začne dlouhodobě měnit.

Individuální harmonickou konstelaci je možné navštívit jednou, pokud Vám záleží na harmonickém a stabilním vyřešení jednoho konkrétního problému. Nebo je možné chodit na individuální harmonické konstelace opakovaně nebo i pravidelně a harmonizovat si tak postupně různá témata ve Vašem životě.

Před individuální harmonickou konstelací je dobré si v klidu promyslet, do té míry, do jaké to jde, co přesně je problém, který chcete řešit, a jeho souvislosti.

Ukázky mojí práce při individuálních konstelacích najdete na záložkách Příběhy a Příběhy II.
Více o metodě harmonických konstelací naleznete pod záložkou Harmonické konstelace.
Informace o možných termínech, adresa, mapa a kontakt pro přihlašování jsou v záložce Kontakt.
Pro informaci, jak individuální harmonické konstelace vypadají, můžete navštívit i
Fotogalerii.

Cena: 1100 Kč / 2hod
Chtěla bych především, aby se harmonické konstelace dostaly ke všem, ke komu mají. V případě, kdy to má smysl, je proto možná i nižší cena.

Jasmuheen: "Lidé už dnes nepotřebují, aby jim někdo říkal, co mají dělat, protože to už ví. V současné době potřebují bezpodmínečnou lásku, aby ty změny, o kterých ví, že je mají udělat, dokázali uskutečnit."

TOPlist
Děkuji za sdílení: