Harmonické konstelace

Horoskop narození

Výklad nativního horoskopu

Výklad nativního horoskopu Vám může dát hlubší vysvětlení důvodu, proč se ocitáte v určitém typu situací nebo proč na ně určitým způsobem reagujete. A pochopení toho, co se z nich můžete naučit nebo k čemu Vás tyto situace měly přivést. Můžeme se tak podívat na vzorce chování, které Vás ovlivňují, a po jejich zvědomění z nich vystoupit.

Také se dozvíte informace o tom, jaké specifické vlastnosti, které Vám byly dány při narození, můžete využívat. Nebo jak z více možných směrů vybrat ten, který je pro Vás nejpřirozenější.

Výklad horoskopu zahrnuje:

* jaký je Váš nejdůležitější celoživotní úkol
* jak vnímáte své rodiče, jaký mezi vámi může být vztah a jaké vzorce chování po nich opakujete
* jakým způsobem si můžete vytvářet šťastný vztah se svým partnerem, co Vám v tom může pomoct
* jakým způsobem vnímáte své děti, co jim intuitivně předáváte
* jak se můžete nejpřirozeněji uplatnit ve společnosti
* jakou novou kvalitu máte přinést do své širší rodiny

* jak se chovat v situacích, které ve Vás vyvolávají napětí, aby k němu nemuselo docházet
* jaké jsou Vaše dary a schopnosti, které můžete rozvíjet

Horoskop je možné více zaměřit i na určité konkrétní téma, která Vás zajímá.

K vypracování horoskopu je potřeba dodat datum, čas a místo narození. Čas narození bývá běžně možné zjistit telefonickým dotazem v porodnici v oddělení "archív", případně na matrice.

Vypracování horoskopu narození si můžete objednat přes kontaktní informace uvedené na záložce Kontakt.

Cena: 2100 Kč
            - písemně vypracovaný horoskop, 5-7 stran A4
            - osobní konzultace 2-3 h, při které Vám výklad horoskopu vysvětlím na konkrténích situacích ve Vašem
              životě a zodpovím Vaše otázky

TOPlist
Děkuji za sdílení: