Harmonické konstelace

Úcta mezi ženami a muži

 

individuální harmonická konstelace, duben 2015

V této individuální harmonické konstelaci jsme chtěli vrátit mužům a ženám vzájemnou úctu a důstojnost v jejich vztahu. Na celé planetě, a nebo aspoň v celém světě, který ze svého pohledu vidí Petr : )

Po úvodním detailním rozhovoru o důvodech, proč vztahy nefungují, ani vůbec vlastně fungovat nemůžou, a když náhodou fungují, je to jen výjimka, jsem vybrala role do konstelace. Byli to "Muži" a "Ženy". V jejich základní podobě, úplně obecně. Pak "Moderní ženy" a "Moderní muži". To jsou ti, kteří se chovají tak, jak je to v současnosti v naší společnosti normální. Z Petrova pohledu. Jak popisoval v úvodním rozhovoru, vyvolávají v něm pocity strachu a vzteku a jejich chování mu z nějakého důvodu vadí. Nejvíc asi zbytečná "Vyzývavost" u žen. Vadí mu, že ženy i muži jako by ztratili důstojnost, proto dáváme do konstelace "Ztrátu důstojnosti". Všem chybí "Úcta". A samozřejmě v konstelaci bude i "Petr".  

Konstelace začíná. "Úcta" stojí úplně na kraji, cítí se utiskovaná a vytěsněná. Vnímá jen svůj vnitřní svět, kde je úcta a jemnost. Z podstaty sama sebe se v okolí nemůže nijak projevovat. "Ztráta důstojnosti" se snaží zabrat si celý prostor pro sebe. Pak jí utiskování "Úcty" začíná nudit, když nijak nereaguje. Radši jde pošťuchovat "Petra" a moc se baví tím, když se jí ho povede naštvat. Když tak "Petr" vlastně odlákal pozornost "Ztráty důstojnosti", "Úcta" má najednou kolem sebe volno a může se přiblížit i k ostatním. Jde kousek k nim a kousek se zase vrací na svoje místo.

"Muži" a "Ženy" teď najednou vidí "Úctu". Jdou k ní. Je jim u ní oběma příjemně. Jen mezi nimi navzájem jako by byla nějaká zeď. "Ženy" nic nedělají, protože mají přirozenou důvěru v to, že se něco stane. "Muži" jejich přání vnímají a vydávají se ke zbývajícím postavám.

Tam se zatím odehrává úplně jiná situace. "Moderní ženy" jsou nějak bezradné. Dívají se na "Moderní muže". Vůbec neví, co by měly dělat. Nevidí žádnou možnost, jak se k "Moderním mužům" chovat nějak normálně. Cítí strach a vztek. To byly pocity, které v úvodním rozhovoru popisoval Petr. Ve skutečnosti je cítil a vyjadřoval vlastně za "Moderní ženy", ke kterým tento pocit patřil, aby na něj upozornil. Pak si "Moderní ženy" všímají  "Vyzývavosti" a říkají si: "aha, to je super, to bude asi nějaký návod, co dělat, něco, co funguje". Jdou k ní. "Moderní muži" jsou nějak nepřítomní. Když vidí "Moderní ženy" s podporou "Vyzývavosti", tak se trochu proberou a všimnou si jich. Jdou k nim, protože mají pocit, že by asi měli. Společně u nich je teď i "Ztráta důstojnosti". Nikdo tu vůbec neví, co dělat. "Ztráta důstojnosti" je vlastně ztráta pocitu, že člověk může být sám sebou. Že si užívá, že může jen tak dělat to, co je pro něj přirozené, a to mu dává energii. Že tak bude mít přirozeně dost lásky a podpory, a nemusí mít strach, že by to tak nebylo.

"Muži" jdou k této skupině, pomalu jí obcházejí, a pak se vracejí k "Ženám". Ty jsou šťastné, že "Muži" něco udělali. Zeď mezi "Ženami" a "Muži" mizí, "Ženy" a "Muži" teď můžou být spolu. "Ženy" cítí, že teď, když "Muži" něco vyřešili sami,  je přirozené, aby "Muže" následovaly a udělaly totéž. Jdou k "Moderním ženám" a "Moderním mužům", pomalu je obcházejí, a pak se vracejí k "Mužům". Potřetí se po nich na stejnou cestu vydává i "Úcta". Jde také k "Moderním ženám" a "Moderním mužům", obchází je a vrací se.

"Moderní ženy" a "Moderní muži" pak začínají vnímat "Úctu". Jdou k ní. "Ženy" a "Muži" teď stojí proti sobě a dívají se na sebe. "Moderní ženy" a "Moderní muži" je napodobují. "Moderní ženy" stojí vedle "Žen" a "Moderní muži" vedle "Mužů" a také se na sebe vzájemně dívají. Jako by byly jejich děti, které jsou rády, že teď mají nějaký vzor.

"Petr" jde k "Mužům", cítí, že patří k nim jako jeden z nich.

Je poznat, že tu ještě něco chybí. Přichází "Máma". Je to i matka "Petra", ale symbolicky vlastně matka všech "Mužů", protože "Petr" je jen jeden z nich.

"Máma" jde k "Úctě" a dívá se na ní. Začíná vnímat, že i ona si zaslouží úctu. Protože možná něco nedělala dobře, ale byla tu o generaci dříve v době, kdy to bylo těžší. Nesla na sobě vzorce chování z předchozích generací, proto, aby tu "Petr" a "Muži" mohli být teď. "Petr" si to uvědomuje a dívá se teď na "Mámu" s úctou. Vnímá, kdo vlastně ve skutečnosti je. Chce se o ní starat, podporovat jí. "Máma" se dívá na "Petra". Vnímá, jak jí teď vidí, cítí úlevu a je šťastná. Na "Petra" se začíná dívat s úctou a vážit si ho za to, jak se k ní chová.

"Petr" a "Muži" se teď úplně stejným způsobem dívají i na "Ženy". Váží si jich, chtějí se o ně starat a podporovat je. "Ženy" to vnímají, jsou šťastné a cítí k "Mužům" úctu a vděčnost.

Najednou je poznat, že se tu vlastně vytvořily tři po sobě jdoucí generace. Prostřední generace jsou "Muži" a "Ženy". Mají teď spokojený vztah, ve kterém jsou šťastní. Je následují jako vzor o něco mladší "Moderní ženy" a "Moderní muži". Vedle "Mužů" stojí jejich "Máma". Vedle "Žen" stoji "Úcta", která teď převzala roli jejich "Táty". "Táta" a "Máma" vlastně zároveň představují vzor partnerské dvojice z předchozí generace.

"Ženy" začínají vnímat od "Táty" podporu, a váží si toho. A stejně tak začínají přijímat podporu od "Mužů" a vážit si i jich.

Kruh se uzavírá : ) Přesněji se uzavírá symbolický čtverec mezi ženami a muži a předchozí generací jejich rodičů, "Ženami", "Muži", "Mámou" a "Tátou", ve kterém teď proudí energie všemi směry:

"Táta" vnímá, že teď k němu mají úctu "Máma" i "Ženy". Kdyby třeba na chvíli "Máma" přestala, ale dál by k němu měly úctu "Ženy", bylo by chování "Mámy" tak nepřirozené, že by k němu "Máma" hned zase musela začít vnímat úctu. Jen co by si všimla, jak ho vnímají "Ženy".

Úplně stejně tak "Máma" cítí, že když jí vnímá s úctou syn, musí jí tak vnímat i její partner, "Táta", a naopak. Ví, že je to úplně stabilní a přirozené.

"Ženy" cítí podporu od "Táty", cítí k němu úctu. A stejně tak vnímají "Muže", nedokážou je teď vnímat jinak. Mají k nim naprostou důvěru, že je budou podporovat, a cítí k nim úctu.

"Muži" si váží "Mámy" i "Žen". A "Mámu" i "Ženy" chtějí podporovat a s láskou se o ně starat. Cokoli jiného by bylo nepřirozené.

Uvědomuju si, že to znamená, že v konstelaci došlo k obnovení energetické podpory mezi "Muži" a "Ženami" mezi všemi generacemi. Předávání energie je teď pro všechny úplně příjemné a přirozené.

"Mužům" i "Ženám" je v jejich vztahu moc dobře a předávají si vzájemně každý něco jiného. "Muži" dostávají od "Žen" úctu a důvěru, a proto mají dost energie. "Ženy" dostávají od "Mužů" úctu a podporu a proto mají dost energie také ony. Každý má z předchozích generací všechnu podporu, kterou potřebuje. Nikomu nic nechybí : )

Nechávám ještě nějakou dobu tyto energie proudit a vůbec se mi nechce si z této konstelace vystoupit..: )

*****************************************************************************************************************
Články je možné volně převzít, v nezměněné formě a s uvedením zdroje www.harmonickekonstelace.cz. Ukázky individuálních harmonických konstelací zveřejňuji jen v případě, že s tím klient souhlasí. Jména postav jsou změněna.

 

Děkuji za sdílení: