Harmonické konstelace

Spřízněná duše‚ dvojplamen I

individuální harmonická konstelace, srpen 2016

V poslední době má stále více lidí možnost zažít setkání se svojí spřízněnou duší. Někoho, s kým je jim výjimečně dobře, druhou polovinu svého já, svoje duševní dvojče. Jako by se před milióny let od sebe oddělily dva paprsky, a teď se po té dlouhé době mohly zase potkat a být spolu. Možná i vám váš vnitřní hlas čas od času něco takového připomene...

Jaký je skutečný smysl takového setkání? A mají spřízněné duše zároveň vytvořit i partnerský vztah?

"Markéta" má pocit, že s "Tomášem" jsou "Spřízněné duše". "Tomáš" je zvláštním způsobem stejný. Jako by si na dálku četli myšlenky a vnímali vzájemně svoje pocity. Chtěla by, aby spolu měli partnerský vztah. Ale "Tomáš" z více důvodů nechce. "Markéta" to nechápe a neví, co s tím. Vnímá "Zranění". Chtěla by se podívat, co je "Boží záměr", aby mohla jednat v souladu s ním. Neví, jaké "Pochopení" má z této situace získat, ani co by jí radili "Andělé". Chtěla by především jednat bez nějakého jiného "Vlivu" a dělat to, co je správné. A neví, co to je.

Na začátku individuální harmonické konstelace se "Bůh" a "Andělé" dívají se na všechny ostatní postavy.

"Vliv" odchází. Cítím, že jsou to naše současná přesvědčení o partnerských vztazích. Třeba to, že když si muž a žena rozumí, musí mít partnerský vztah. Ale i to, že si partneři musí rozumnět.

"Boží záměr" jde na místo, ze kterého odešel "Vliv". K němu jdou "Pochopení" a "Spřízněné duše". Společně vytváří prostor, kde není "Vliv".

To je odpověď na otázku, co je boží záměr v této situaci. V současnosti, když se potkají dvě spřízněné duše, měly by si vytvořit svůj vztah. Tak jak to cítí ony, nezatížený myšlenkami okolí. Jak bude vypadat, to se ještě uvidí. Ale tohle už je jasné teď.

Ve vytvořeném prostoru jsou "Bůh" a "Andělé" a dívají se na "Markétu" a "Tomáše". Ti stojí před nimi. "Markéta" je vlevo a blíž k nim a "Tomáš" vpravo a dál od nich.

"Markéta" neví, co se od ní chce. Ví, že má "Tomáše" moc ráda, a neví, co s tím.

Vedle "Markéty" je "Zranění". "Tomáš" by chtěl jít k ní, ale neví, jestli to jde. "Zranění" jde pryč. Teď může "Tomáš" jít k "Markétě".

"Pochopení" jim vysvětluje, že když jsou Spřízněné duše, můžou spolu silně vnímat lásku. Mnohem víc než jiní lidé. Jejich láska se násobí a může to být neuvěřitelně krásné. Ale také je všechno mnohem víc zraňuje. Je to proto, že jsou skoro úplně stejné. Proto spolu úplně rezonují. Někdo jiný se nás něčím dotkne jen trochu, ale se Spřízněnou duší vnímáme přesně naše pocity. Proto je moc důležité, aby se Spřízněné duše k sobě přibližovaly pomalu. Jen tak, jak to zrovna jde.

"Tomáš" jde k "Markétě". Říká: "Mě je tady moc dobře. Vím, že vztah s mojí spřízněnou duší je ten nejdůležitější vztah, který mám. Ale partnerský vztah můžu mít klidně s nějakou jinou ženou. Je to jedno, protože tenhle vztah je něco mnohem víc. Nedá se to moc popsat. Když mám tenhle vztah, jsem úplně klidný a je mi dobře."

"Markéta" si uvědomuje, že vlastně cítí to samé jako "Tomáš". I pro ní je nejvíc důležité mít nějaký blízký vztah. A jeho formu můžou ještě vymyslet.

"Pochopení" říká, že smysl setkání Spřázněných duší je jednoduše vytvořit společně víc lásky.

A mají takovou pojistku. Aby se nepřiblížily moc a nezranily se, narodí se pro jistotu na jiném místě nebo v jiné době. Můžou se někde jen na chvíli potkat a vnímat víc lásku. Nebo se k sobě postupně zkusit přiblížit víc. Až v poslední době se stává, že můžou být Spřízněné duše víc spolu a být i v partnerském vztahu.

"Bůh" se dívá na "Markétu" a "Tomáše". Ví, že jsou spřízněné duše a posílá jim bezpodmínečnou lásku. Neví, jak to má být, co bude výsledek. Ale ví, že by měli dělat v každé chvíli to, co je v souladu s boží vůlí a bezpodmínečnou láskou. A to bude správně. I jeho zajímá, co z toho vznikne.

"Andělé" poletují kolem. Snaží se o to, aby se dělo to, co je v souladu s boží vůlí. A ne něco jiného. Měli by radost, kdyby to "Markéta" a "Tomáš" víc vnímali, co to je, a jednali v souladu s tím.

"Bůh" říká, že je poprvé doba, kdy Spřízněné duše můžou být víc spolu. Dřív to nebylo možné. A bylo by dobré, aby si lidé víc uvědomili, co to je vztah Spřízněných duší. Třeba by se mohl nějak pojmenovat. Vztah Spřízněných duší vznikne, když dvě Spřízněné duše dělají to, co je v souladu s bezpodmínečnou láskou a boží vůlí. To je k sobě přivede. A je v něm pak hodně lásky. Je to něco jiného než partnerský vztah, něco mnohem víc. A ještě uvidíme, jak bude vypadat.

"Markéta" a "Tomáš" jsou spolu. Cítí klid, lásku a spokojenost. Uvědomují si, že je to proto, že jsou Spřízněné duše. Usmívají se, jsou šťastní a oba energeticky září.

*****************************************************************************************************************
Články je možné volně převzít, v nezměněné formě a s uvedením zdroje www.harmonickekonstelace.cz. Ukázky individuálních harmonických konstelací zveřejňuji jen v případě, že s tím klient souhlasí. Jména postav jsou změněna.

Děkuji za sdílení: