Harmonické konstelace

Neplánované dítě

 

individuální harmonická konstelace, březen 2016

Vždycky mi připadalo nějak zvláštní, když někdo říkal, že někdo musí vstoupit do manželství kvůli neplánovanému dítěti. Dítě samozřejmě potřebuje rodiče...Ale stejně...

Jak se dá taková situace vyřešit nějak harmonicky?

Nic mě nenapadalo. Až jednou se tato situace objevila v jedné individuální harmonické konstelaci. Jde o jeden z pohledů, ale může tuto situaci a její vliv vyjasnit...

"Alice" čeká "Miminko", a nějak neví, co se s ní děje. Je vdaná za manžela "Tomáše", který ji podporuje a jsou spolu spokojení. "Alicini" rodiče, "Mamka" a "Taťka", se v minulosti vzali kvůli tomu, že zjistili, že neplánovaně čekají "Alici".

Podle rodinných vzpomínek byli kdysi ve stejné situaci i "Prababička" a "Pradědeček". A zřejmě proto, že se takové výrazné situace často přenášejí na další generace, dostali se později do stejné situace i "Mamka" a "Taťka".

Tyto postavy stavíme do harmonické konstelace, a já se dívám, jak jim je.

"Prababička" cítí hluboko v sobě smutek: "On by možná pradědeček chtěl být s nějakou jinou ženou, ne se mnou. To nikdy nezjistím, protože je se mnou proto, že má rád naše děti. Se mnou nikdo není proto, že by měl rád mě."

"Pradědeček" je s "Prababičkou", ale jinak si dělá, co chce. Chce si užívat volnost a svobodu.

"Prababička" a "Pradědeček" jsou vedle sebe a zdálky se dívají na generace před sebou.

"Mamka" a "Taťka" vědí, že mají být spolu, kvůli tomu, že spolu měli neplánovaně dítě.

"Alice" nějak neví, co se děje. 

"Miminko" začíná být zvědavé, co to tu všechno je. Cítí se naprosto spokojené a šťastné. K sobě i ke všem lidem kolem cítí lásku. Pozoruje, co se to tu všechno děje, a najednou dostává záchvat smíchu. Vůbec nemůže pochopit, co to všichni řeší, proč to dělají. Proč nejsou jednoduše taky šťastní. Směje se a směje.

Najednou toho "Miminko" začíná vnímat víc a zvážní. Zjišťuje, že by jeho maminka, "Alice", mohla být s někým, s kým se nemají rádi, kvůli němu. Protože by si mohla myslet, že to potřebuje. Volá na ní: "Mami, já přece chci, abys byla šťastná! Vezmi si koho chceš, tak abys byla šťastná! Já přece nechci, abys dělala něco, z čeho nejsi šťastná, kvůli mně! Já tě mám rádo a chci abys byla šťastná a já taky!"

"Alice" si teď začíná uvědomovat, co se dělo.

Situace, kterou prožívali "Prababička" a "Pradědeček", byla tak výrazná, že se jako energetický vzorec přenášela na další generace, až k "Alici". Aby jí konečně někdo vyřešil správně. 

I když se "Alice" a "Tomáš" mají rádi a jsou spolu, protože chtějí, cítila "Alice" podvědomě strach. Když se má narodit "Miminko", jako by si najednou nebyla jistá, jestli ji manželství s "Tomášem" nějak neomezuje.

Teď si uvědomuje, že to, že by rodiče měli být spolu kvůli neplánovanému dítěti, je jen iluze. Že její "Miminko" chce, aby byla s tím, s kým bude šťastná. A aby byla šťastná. Teď může "Alice" k "Tomášovi" cítit větší lásku. A vnímá, že jsou spolu proto, že chtějí. 

"Prababička" a "Pradědeček" v dálce za nimi vnímají úlevu. Protože se situace, která ovlivňovala několik generací, konečně energeticky vyřešila.

"Mamka" a "Taťka" se na sebe dívají, a pak ještě říkají "Alici": Víš, to je dobře, jak se to vyřešilo. Ale jen ještě...My jsme spolu na určité úrovni být chtěli a byli jsme spolu šťastní. To je tak, že kdysi v minulosti se to nevyřešilo správně. A pak s každou generací se to vyřešilo o trochu víc. A vy jste to vyřešili zase o něco víc než my, vy jste to nakonec vyřešili úplně."

*****************************************************************************************************************
Články je možné volně převzít, v nezměněné formě a s uvedením zdroje www.harmonickekonstelace.cz. Ukázky individuálních harmonických konstelací zveřejňuji jen v případě, že s tím klient souhlasí. Jména postav jsou změněna.

 

Děkuji za sdílení: