Harmonické konstelace

Přístupy k uzdravování traumatu

 

prosinec 2014

Co je to trauma? Je to vlastně energetický blok, místo, kde nemůže volně proudit energie. Může být fyzické (bolest, zablokovaný kloub), psychické (situace, která je nám nepříjemná nebo které se vyhýbáme) nebo duševní (psychické trauma, ale na nejhlubší rovině duše).

Nejdůležitější při uzdravování traumatu je vyjasnit si, co je naším cílem. Naším cílem je zvýšení energetických vibrací, posun na co nejvyšší a nejpříjemnější energetickou úroveň.

Jednou z cest je dovést klienta do traumatu. Výhodou je, že pokud ho dříve jasně nevnímal, tak teď ho vidí : ) Uvědomuje si ho, a může ho tak vědomě zpracovat. Tím se uvolní velké množství energie. Nevýhodou bohužel je, že to může být psychicky velmi náročné. Případně klient sám nemusí mít dost energie na to, aby trauma zpracoval, a v traumatu dlouhodobě zůstane.

Jinou cestou je přístup, kdy v konstelaci vstoupí do traumatu konstelář místo klienta a prožije ho za něj. Moc si vážím konstelářů, kteří tento přístup používají. Psychická náročnost pro klienta je pak nesrovnatelně menší. Klient po konstelaci vnímá úlevu a více energie.

Další cestou je traumatu si jednoduše nevšímat a snažit se o co nejvyšší energetickou úroveň. Výhodou je, že pokud se nám povede dostat se trvale na příjemnější a vyrovnanější úroveň vnímání, trauma časem přestaneme vnímat a nemusíme se mu vůbec věnovat. Je to přímá, jednoduchá, příjemná a určitým způsobem nejefektivnější cesta. Nevýhodou je, že než se nám to povede, mohou se objevovat situace, které v nás trauma znova vyvolají a vrátí nás na nižší energetickou úroveň. A takový propad třeba z dimenze 10 do dimenze 4 během několika vteřin není nic moc : ) Když máme naopak trauma už energeticky zpracované, není, kam se propadnout, takové situace se můžou klidně kolem nás dít a na naší energetickou úroveň nemají vliv.

Jinou cestou je pročistit trauma energeticky, pomocí energetických vibrací. Při tomto přístupu se trauma vlastně transformuje vibracemi specifické vlnové délky, které s ním rezonují. Bude dobré, až bude tento princip vysvětlen i fyzikálně, v současnosti se tomu některé zahraniční vědecké teamy věnují. Výhodou je, že klient nemusí během uzdravování vnímat vůbec nic, a je mu najednou výrazně lépe. Určitou nevýhodou je, že klient neví, co se změnilo. Případně je poněkud zmatený a není si jistý, že se vůbec něco změnilo, což může určité věci ve vztahu s klientem komplikovat : ) Variantou je proto používat vibrace, které je možné vnímat i ve hmotě, například světelné, jako barevné obrazce při zavřených očích, nebo dotykové, jako pocity fyzického pohybu, nebo zvukové, jako zpěv.

A jednou z cest je kombinace energetického léčení a konstelací. Touto cestou jdou i harmonické konstelace. Výhodou tohoto přístupu je, že trauma je uzdravováno energeticky. Klient ani konstelář trauma neprožívají, a přitom se transformuje. Klient vnímá pocit úlevy, má najednou více energie a je mu výrazně lépe. Přitom ve formě konstelace získává i informaci o tom, o jakou situaci šlo, co bylo to, co se změnilo. Tato informace se klientovi ukazuje v takové formě a v takovém rozsahu, jak je to pro něj dobré. Vnímání a přijímání této informace je příjemné. Záměrem a výsledkem je posun na vyšší a příjemnější energetickou úroveň.

Myšlenky z tohoto článku si můžete vyzkoušet i při meditaci. Stačí si představit velkou zlatou plochu a na ní traumata jako tmavé obláčky. Do nich stačí posílat světlo a pozorovat, jak se postupně rozplývají, plocha se zesvětluje a zlatě září. Efekt meditace můžete vnímat a pozorovat v následujících dnech.

*****************************************************************************************************************
Články je možné volně převzít, v nezměněné formě a s uvedením zdroje www.harmonickekonstelace.cz. Ukázky individuálních harmonických konstelací zveřejňuji jen v případě, že s tím klient souhlasí. Jména postav jsou změněna.

Děkuji za sdílení: