Harmonické konstelace

Horoskop narození

Psychologická astrologie

Astrologické principy a zákonitosti představují určitý archetypální základ, který je všeobecně vnímán za běžnou realitou a opakuje se podle stejných vzorců v různých kulturách. Ať už ve formě psychologických typů, astrologických aspektů, mytologických postav nebo pohádkových zápletek.

Psychologická astrologie Vám může pomoci vyjasnit si skutečnosti, které podvědomě většinou nějak vnímáme, ale nejsme si jich plně vědomi. Pak je můžete začít používat ke zlepšení vztahů s lidmi kolem sebe a k efektivnějšímu zvládání různých situací změnou vnitřního postoje.

Psychologickou astrologii nabízím jen ve formě výkladu nativního horoskopu. To znamená, že Vám mohu předat informace a souvislosti z okamžiku Vašeho narození, které Vás pak ovlivňují celý život. Je to pro mě nejpřirozenější forma, jak Vám mohu astrologické souvislosti předat.

Výklad nativního horoskopu

Jako doplněk k harmonickým konstelacím a energetickému léčení nabízím výklad horoskopu narození. Můžete se z něj dozvědět, jaké jedinečné dary a schopnosti jste dostali do kolébky a jak žít svůj život a jednat přirozeně v souladu s nimi.

Výklad nativního horoskopu Vám může dát hlubší vysvětlení důvodu, proč se ocitáte v určitém typu situací nebo proč na ně určitým způsobem reagujete. A pochopení toho, co se z nich můžete naučit nebo k čemu Vás tyto situace měly přivést. Můžeme se tak podívat na vzorce chování, které Vás ovlivňují, a po jejich zvědomění z nich vystoupit.

Také se dozvíte informace o tom, jaké specifické vlastnosti, které Vám byly dány při narození, můžete využívat. Nebo jak z více možných směrů vybrat ten, který je pro Vás nejpřirozenější.

Výklad horoskopu zahrnuje:

* jaký je Váš nejdůležitější celoživotní úkol
* jak vnímáte své rodiče, jaký mezi vámi může být vztah a jaké vzorce chování po nich opakujete
* jakým způsobem si můžete vytvářet šťastný vztah se svým partnerem, co Vám v tom může pomoct
* jakým způsobem vnímáte své děti, co jim intuitivně předáváte
* jak se můžete nejpřirozeněji uplatnit ve společnosti
* jakou novou kvalitu máte přinést do své širší rodiny

* jak se chovat v situacích, které ve Vás vyvolávají napětí, aby k němu nemuselo docházet
* jaké jsou Vaše dary a schopnosti, které můžete rozvíjet

Horoskop je možné více zaměřit i na určité konkrétní téma, která Vás zajímá.

K vypracování horoskopu je potřeba dodat datum, čas a místo narození. Čas narození bývá běžně možné zjistit telefonickým dotazem v porodnici v oddělení "archív", případně na matrice.

Vypracování horoskopu narození si můžete objednat přes kontaktní informace uvedené na záložce Kontakt.

Cena: 3600 Kč
            - písemně vypracovaný horoskop, 5-7 stran A4 (odpovídá 3-4 h mého času)
            - osobní konzultace 2-3 h, při které Vám výklad horoskopu vyjasním na konkrétních situacích ve Vašem
              životě a zodpovím Vaše otázky

Claus Riemann: "Neexistuje dobrý, nebo špatný horoskop. Každá planeta a každé znamení má své světlé a stinné stránky. Důležité je, aby si člověk uvědomil potenciál, který dostal do kolébky. Individuální horoskop ukazuje každému člověku jeho jedinečnou životní cestu."

Děkuji za sdílení: