Harmonické konstelace

Zneužití a jak říkat s láskou ne

 

říjen 2015

V individuálních harmonických konstelacích se opakovaně ukazuje zajímavá věc. Následně jsem si jí začala všímat i u lidí kolem sebe.

Někteří lidé jsou přirozeně více naladěni na spolupráci s ostatními, snaží se s nimi domluvit. A někteří lidé více prosazují sebe. To je přirozené, protože jsme různí.

Zvláštní ale je, že někdo stále zjišťuje, že ustupuje i tam, kde nechce. A vůbec neví, jak se to vlastně děje : )

Jako by podvědomě vnímal potřeby druhých lidí jako důležitější, než svoje. Vědomě se může snažit dělat to, co chce. Ale jako by to nějak nešlo. Cítí se nějak nepatřičně. Nebo zjišťuje, že zase dělá něco, co chce někdo jiný.

Za touto situací je často schované nějaké zneužití nebo znásilnění. Třeba v naší rodině o sedm generací zpátky, u někoho, koho jsme vůbec neznali.

Myslím tím především zneužití nebo znásilnění v základním významu těchto slov. Někdo zneužil životní energii někoho jiného a donutil ho násilím dělat něco jiného, než chtěl.

Tato skutečnost je tak závažná, že se na sebe snaží upozornit ještě o generace později. Proto, aby byla uzdravena. To se projevuje výše uvedeným chováním.

Je jedno, jestli jde konkrétně o zneužití sexuální, kdy jde vlastně o zneužití energie, která tvoří život. To odpovídá více ženské životní energii, planetárnímu principu Venuše. Nebo o extrémní násilí a agresivitu, kdy je vlastně zneužitá energie, která život chrání a podporuje. To odpovídá více mužské životní energii a planetárnímu principu Marsu.

Když podobnou situaci vědomě uznáme a zharmonizujeme například v individuální harmonické konstelaci, naše podvědomé vnímání se změní.

Naše potřeby najednou přirozeně vnímáme jako stejně důležité jako potřeby druhých. To je provázeno pocitem úlevy, uvolnění a vyrovnanosti. Můžeme dělat, co chceme, a nevnímáme limity, ale volnost.

Je to projev obnovené úcty k životní energii v nás, kterou svým životem vyjadřujeme.

Je úplně v pořádku, že něco chceme. A druzí lidé klidně můžou chtít něco jiného. I naše okolí vnímá naše jiné podvědomé vyzařování a přizpůsobí se.

A přizpůsobí se rádo.

Jednak proto, že je jednoduše příjemné vidět, když někdo vyjadřuje to, co je. A jednak protože je vyjasněné, co chceme, a co nechceme.

S tím souvisí schopnost říkat, co chceme, a umět říkat "ne". Pokud chceme vědět, jak na tom s touto schopností jsme, můžeme si i uvědomit jako psychosomatický příznak stav naší páteře a zad.

Jen ten, kdo umí říct s láskou "ne", umí říct skutečně pravdivé "ano".

To, že je dobré říkat "ano", když po nás někdo něco chce, protože tím něco děláme jakoby my pro něj, je jen iluze. Ta nám umožňuje zaplétat se do různých situací, kdy nejsme v souladu sami se sebou : )

Kdy je dobré říct "ano", a kdy "ne", je přitom možné vnímat jednoduše. Pokud se snažíme být ve vyšších energetických vibracích, cítit se příjemněji, být v souladu se svojí esencí, snadno poznáme, co je kdy správné říct.

Je to jednoduché a pro všechny příjemné.

Když odpovídáme s láskou a pravdivě, je jedno, jestli říkáme "ano", nebo "ne" : )

*****************************************************************************************************************
Články je možné volně převzít, v nezměněné formě a s uvedením zdroje www.harmonickekonstelace.cz. Ukázky individuálních harmonických konstelací zveřejňuji jen v případě, že s tím klient souhlasí. Jména postav jsou změněna.

 

Děkuji za sdílení: