Harmonické konstelace

Partneři duše

 

individuální harmonická konstelace, červen 2015

Někteří lidé věří, že někde existuje jejich spřízněná duše, partner duše. Někdo, koho hledají a ke komu patří. Asi se už znají z mnoha předchozích životů. Nebo se předem domluvili, že tento život stráví spolu jako partneři.

A teď to na nějaké rovině vnímají a cítí, že by tento slib měli dodržet a svého partnera duše najít. Jinak by se ve svém životě necítili dobře a něco by jim vždycky chybělo. Jako by bylo nějak dané, že mají být spolu. Možná tento pocit znáte a takové své druhé já podvědomě nebo vědomě hledáte také.

To, že jsou takoví partneři duše, nějak vnímá i "Honza". Teď si myslí, že jeho partnerka duše je "Katka". Někdy jako by vnímal "Katky duši"  a měl pocit, že jsou domluvení, že budou partneři. Skutečná "Katka" si ale nic takového nemyslí a "Honzu"  vnímá jako kamaráda.

"Honza" přemýšlí o "Partnerství duší". Co to vlastně je za pocity, co nás tak ovlivňují. Neví. Ale cítí a vnímá, že když někdo není se svým partnerem duše a mine se s ním, může v něm zůstat velký pocit křivdy, jako by byl "Oběť ". A když někdo odejde od partnera duše nebo ho nenajde, asi se pak cítí jako nějaký "Provinilec". Neví, co s tím.

"Honza" by chtěl být jednoduše šťastný a mít harmonický partnerský vztah. A chtěl by, aby už nikdo necítil žádné "Utrpení" spojené s tím, že je někdo nějak nešťastně zamilovaný. Aby mohl být každý jen tak s kým chce, koho má rád a s kým je mu dobře.

Do individuální harmonické konstelace vybírám uvedené postavy a ještě "Boží lásku" jako energii, která by mohla situaci změnit.

"Utrpení" jde ke "Katky duši", která stojí na okraji. "Katky duše" říká, že tu byla jen proto, aby na něj upozornila a aby už skončilo. Ona teď může odejít. Odchází.

"Utrpení" si prohlíží celou konstelaci. Napřed si připadá těžké. Postupně se cítí mnohem lehčí a je mu lépe. Pak se otáčí a odchází směrem za "Katky duší". Jakoby k oknu a ven z místnosti.

"Provinilec" a"Oběť " stojí blízko "Partnerství duší".

"Provinilec" by chtěl odejít, ale nějak to nejde. Vnímá, že má být se svým partnerem duše, že je to tak domluvené. Cítí ale, že šťastný by byl jinde. Že ho tento vztah zatěžuje, místo aby mu v něm bylo dobře.

"Provinilec" by mohl odejít. Když odejde, zůstane mu ale pocit viny.

"Oběť " vnímá, že tu radši zůstane, když to tak má být. Také ale cítí, že ji to zatěžuje, místo aby jí bylo dobře. A cítí pocit křivdy. A když vidí, že by "Provinilec"  chtěl odejít, cítí se nějak ještě ukřivděnější.

"Oběť "  tu může zůstat. Když to udělá, zůstane jí ale pocit křivdy.

"Boží láska" je pozoruje a zdá se jí to nějak zbytečně těžké.

"Provinilec" a "Oběť " se k sobě otáčí a dívají se na sebe. Po chvíli je vše lehčí. Uvědomují si, že necítí nic z předchozích pocitů.

Můžou se na sebe jen tak dívat. A můžou jen tak odejít, každý jinam. Najednou cítí, jak se mají rádi, za to, že spolu nemusí a nemají být a mohou si oba dělat, co chtějí. Oba cítí velkou úlevu, děkují si a odcházejí každý jinam, úplně volně.

Najednou nám dochází, co všechno takovými energetickými vazbami mezi partnery může být ovlivněné. Že to je vlastně úplně vždycky, když někdo cítí, že s někým "musí" být.

Vybavují se nám všichni nešťastně zamilovaní kamarádi, romantické básně. Hudba, kde zpěváci srdceryvně zpívají o nešťastné lásce a depresích a posluchači jim rozumí. A vlastně třeba celé období romantismu. A šťastná pohodová manželství, kdy se najednou jeden z partnerů zbláznil a odešel ze dne na den za někým, s kým "musel" být. A úplně nešťastná manželství, ze kterých ale partneři nedokážou odejít, protože je "něco" drží u sebe. Nebo to nedokáže jeden z manželů, a druhý si dělá, co chce, protože ví, že může, že ten druhý od něj neodejde. Najednou vidíme i to, jak někteří lidé zůstávají  ve vztahu, který by mohl jinak být úplně šťastný, ale jak cítí, že jim něco vždycky bude chybět. A kolik třeba nemanželských dětí vzniklo z různých takových energetických příčin. Uvědomujeme si další souvislosti.

Dochází nám,  kde všude se takové energetické vazby projevovaly a jak byly zatěžující. A jak jsme na ně zvyklí, takže nám připadají normální.

"Katka"  mezitím odchází. Vlastně přesněji řečeno utíká a chce být co nejrychleji někde úplně jinde. Ulevilo se jí, že může odejít.

V konstelaci teď zůstávají jenom "Honza" a "Boží láska", ostatní postavy už postupně odešly.

"Honza"  jde k "Boží lásce". Vypadá to, že se obejmou. Pak se ale zase otočí a jde za "Katkou", chce jí přivést zpátky.

"Boží láska"  se na něj s láskou a pobavením dívá: "No, když nechce být šťastný, ale baví ho to i teď, takhle blbnout, tak ať si klidně takhle blbne : ) Já ho mám ráda. Já mám ráda pořád všechny, ať dělají cokoli : )"

Pak jde kousek stranou a dívá se šťastně před sebe, "Honzu" nevnímá.

"Honza" se nakonec přece jen zase otáčí a jde pomalu až k "Boží lásce". Objímají se.

A "Honza" teď vůbec nic jiného nevnímá, jen  "Boží lásku". Všechny předchozí pocity jako by zapomněl.

"Boží láska" objímá jeho. Představuje vlastně energii čisté lásky bez podmínek.

A symbolicky teď "Honza"  "Boží láska" představují také jiný typ vztahu.

Ne vztah vzniklý z dnes už zatěžujících energetických vazeb. Ať už za jejich původ považujeme spřízněné duše, společné zážitky a vazby z minulých životů, domluvené partnery duše nebo cokoli jiného. Cokoli, co nás nutí k tomu, že s někým "musíme" být.

Ale vztah vzniklý jednoduše z pocitu štěstí a lásky bez podmínek. Příjemný, bez zbytečných dramat a zbytečného napětí. A mnohem lehčí : )

Jako by nám některé energetické vazby mezi partnery mohly dříve přinášet lásku a pocit štěstí. Ale dnes, po všech probíhajících změnách ve společnosti, začaly být už naopak zbytečně zatěžující. Jako bychom dnes už mohli mít něco lehčího a být šťastnější.

Takže pokud i vy hledáte svoji "spřízněnou duši", je možné, že existuje.
A je možné, že k vám teď přijde "jen tak" : )

*****************************************************************************************************************
Články je možné volně převzít, v nezměněné formě a s uvedením zdroje www.harmonickekonstelace.cz. Ukázky individuálních harmonických konstelací zveřejňuji jen v případě, že s tím klient souhlasí. Jména postav jsou změněna.

 

Děkuji za sdílení: