Harmonické konstelace

Co potřebuje být uznáno

individuální harmonická konstelace, červenec 2016

"Martin" má pocit, že mu chybí "Uznání". Rád by tento pocit vůbec neměl. A nechce, aby z toho důvodu nějak vyžadoval pozornost lidí kolem sebe.

Myslí si, že příčina jeho potřeby "Uznání" může být v nějakém jeho "Minulém životě". Ve kterém udělal něco důležitého, ale nebylo to oceněno.

Nebo to může být "Vliv rodiny". Jeho rodina nějak očekává, že se "Jedinci" z této rodiny mají dobře prosadit ve "Společnosti". Možná se stala v historii této rodiny nějaká "Nespravedlnost". A ta jako by měla být vyvážena tím, že se této rodině teď povede naopak výrazně dobře.

Vypadá to, že jde o hluboký pocit, až na úrovni jeho "Duše".

Do individuální harmonické konstelace stavíme uvedené postavy. Dívám se, jak se cítí.

"Vliv rodiny" má před sebou "Jedince" a za sebou "Nespravedlnost". Ta jako by mu dávala podporu. A "Vliv rodiny" pak podporoval "Jedince" z této rodiny. Aby se jim povedlo se dobře prosadit mezi jinými lidmi.

Poblíž stojí "Společnost" a dívá se, jestli je tu někdo, kdo jí připadá zajímavý. Připadá jí, že zajímaví jsou "Jedinci", že by se jim mohla nějak věnovat. Vidí za nimi "Vliv rodiny" a trochu vnímá i "Nespravedlnost".

Pak přemýšlí, jestli by to mohl být třeba "Martin", který stojí o kousek vedle a je vlastně jedním z "Jedinců". Klidně by se věnovala jemu. Ale uvědomuje si, že "Martin" nechce. Chce být mimo tento vliv, i když by to pro něj mohlo být nějak výhodné, je to jeho rozhodnutí.

"Nespravedlnost" a "Jedinci" teď odchází. "Společnost" se přestává dívat na ně a na "Vliv rodiny" a jde jinam.

"Minulý život" jde k "Vlivu rodiny". Vnímá, že jde vlastně o něco podobného. Třeba byl "Martin" v minulém životě zrovna v této rodině, v některé z předchozích generací. Nebo někoho z této rodiny nějak ovlivnil. Nebo teď zná dobře někoho, kdo kdysi byl v této rodině. "Minulé životy" nás vlastně ovlivňují podobným způsobem jako "Vliv rodiny". "Minulý život" odchází a zůstává tu jen "Vliv rodiny".

"Uznání" se dívá kolem sebe. Vnímá a uvědomuje si postupně "Vliv rodiny", "Minulý život" a "Společnost". Ví, že ke všem z nich nějak patří.

"Vliv rodiny", který tu zůstal, jde k "Martinovi". "Martin" vidí, že o kousek dál před ním je jeho "Duše". Chtěl by jít k ní. Ale mezi nimi je "Vliv rodiny". Není přímo mezi nimi, ale jako by ustoupil kousek stranou vlevo. Takže jeho "Duše" je vpravo za ním. "Martin" jí vidí a může k ní teď jít. Ale aby k ní došel, musel by projít kolem "Vlivu rodiny".

"Uznání" teď jde pomalu k Martinově "Duši" a objímá jí. Uvědomuje si, že má být u ní. Že patří sem.

"Martin" pomalu prochází kolem "Vlivu rodiny". Jde až ke svojí "Duši". "Vliv rodiny" ustupuje ještě víc vlevo, a pak odchází.

"Duše" a "Uznání" se objímají. "Martin" je u nich a dívá se na ně a na svojí "Duši". Cítí se krásně. Ví, že když je uznaná jeho "Duše", tak mu nic nechybí. Že to je vlastně ve skutečnosti to, co celou dobu potřeboval. A že je to tak správně.

"Martin" vidí, že tu ještě zůstala "Společnost". Je mu vlastně jedno, jestli tu je, nebo ne. Uvědomuje si, že "Společnost" asi měla větší význam, než "Vliv rodiny" a "Minulé životy". Ale že má určitě menší význam, než jeho vlastní "Duše". "Společnost" to také vnímá. Má pocit, že už tu teď není důležitá a odchází.

"Duše" je šťastná. Vnímá úlevu z toho, že je "Uznání" u ní, a ne někde jinde. Ví, že je to správně. "Uznání" si uvědomuje, že teď je tam, kde má být. Je rádo. "Uznání" a "Duše" se přestávají objímat a dál se na sebe s láskou dívají.

"Martin" vnímá pocit "Uznání" ke svojí vlastní "Duši". Uvědomuje si, že to je jediné "Uznání", které potřeboval. A že je vlastně úplně přirozené.

Žádné jiné "Uznání", které by souviselo s "Vlivem rodiny", "Nespravedlností", "Minulými životy" nebo "Společností", by mu nemohlo nahradit pocit "Uznání" jeho vlastní "Duše". A když cítí "Uznání" svojí "Duše", vnímá zároveň "Uznání" i ve všem ostatním.

"Martin" se dívá na "Uznání" a na svojí "Duši" a je šťastný. Vnímá hluboký pocit spokojenosti.

*****************************************************************************************************************
Články je možné volně převzít, v nezměněné formě a s uvedením zdroje www.harmonickekonstelace.cz. Ukázky individuálních harmonických konstelací zveřejňuji jen v případě, že s tím klient souhlasí. Jména postav jsou změněna.

Děkuji za sdílení: