Harmonické konstelace

Nové dvojplameny

individuální harmonická konstelace, březen 2017

"Darja" neví, co má dělat. Ví, že "Jirka" je její "Spřízněná duše". Jsou na energetické úrovni úplně stejní. Když jsou spolu, jsou jako v jiném světě a všechno je správně. Je to něco úplně jiného než jakýkoli jiný vztah.

Proto ví, že má mít Jirku i jako partnera. Protože když potkala svojí spřízněnou duši, nemůže jako "Harmonického partnera" mít někoho jiného. Ale Jirka to nevnímá a chová se tak, že spolu partnerský vztah mít nemůžou.

Darja by chtěla mít "Harmonický partnerský vztah". Jenže když má v této situaci dělat to, co je správné, nemůže být ani s Jirkou, ani s někým jiným. Nejpřirozenější asi je být sama, ale to také nechce.

Vypadá to, že z její strany situace nejde vyřešit. Proto se na ní díváme v individuální harmonické konstelaci : )

Uprostřed konstelačního prostoru je "Darja" a "Spřízněná duše". "Jirka" a "Harmonický partner" jsou víc u kraje, každý jinde, a dívají se. Kousek za "Darjou" je "Harmonický partnerský vztah", jako by ji podporoval.

"Darja" se dívá na "Spřízněnou duši". Začíná přemýšlet, co to vlastně je.

Najednou vidí, že úplně všechny duše jsou nějak propojené. Jako by byly jeden velký obláček energie.

"Spřízněné duše" jsou v něm vedle sebe. Jsou to duše, které jako by se rozdělily až nakonec. Všechny duše se postupně oddělovaly z energetického obláčku. A "Spřízněné duše" se vzájemně rozdělily až jako poslední. Proto jsou si hodně podobné, jsou skoro stejné. A proto spolu tak zvláštně energeticky rezonují. Tím vzniká energie a láska. Proto mají být spolu.

Teď je ale najednou vidět, že v jiné části obláčku je ještě jiná duše. Je jiná, ale může se změnit. Energeticky září.

Jedna z původních "Spřízněných duší" pluje obláčkem až k této duši. Byly původně jiné, ale změnily se a teď jsou skoro stejné. Maji radost, že jsou spolu. Vzájemně energeticky rezonují a tím vzniká úplně stejná energie a láska, jako u původních "Spřízněných duší".

"Darja" vnímá obrovský pocit úlevy. Uvědomuje si, že u "Spřízněných duší" nebo dvojplamenů jde hlavně o to, že jsou skoro stejné. To původně vzniklo u těch duší, které se rozdělily jako poslední. Ale úplně všechny duše jsou ve skutečnosti z jednoho energetického obláčku.

Proto mohou začít být skoro stejné i duše, které původně byly dál od sebe, ale změnily se a teď jsou podobné. A naopak původní skoro stejné duše můžou vývojem začít být jiné. Jde o to, že spolu mají být duše, které jsou hodně podobné a tím energeticky rezonují tak, že vzniká hodně energie a lásky. A není tak důležité, co bylo v minulosti.

Takže teď je ještě nová možnost, jak někdo může mít "Spřízněnou duši".

"Darja" je spokojená a cítí se dobře. "Jirka" odchází trochu dál. K "Darje" jde "Harmonický partner" a jsou spolu. Za nimi je "Harmonický partnerský vztah" a podporuje je.

"Darja" je šťastná a společně s "Harmonickým partnerem" energeticky září : )

*****************************************************************************************************************
Články je možné volně převzít, v nezměněné formě a s uvedením zdroje www.harmonickekonstelace.cz. Ukázky individuálních harmonických konstelací zveřejňuji jen v případě, že s tím klient souhlasí. Jména postav jsou změněna.

Děkuji za sdílení: