Harmonické konstelace

Pocity po konstelaci

 

leden 2015

Často dostávám otázku, co má člověk dělat po konstelaci s tím, jak se cítí. A jaké pocity by vlastně měl mít.

Nejjednodušší je představit si, co se děje. Při konstelaci dojde k energetickému pročištění traumatu v hluboké vrstvě našeho podvědomí.

Jako příklad si můžeme uvést strach o život při útěku během války, který se objevil v konstelaci. Poté byl v průběhu konstelace přetransformován a nahrazen výsledným pocitem klidu a vědomím, že se člověk zachoval v souladu s tím, co skutečně vnitřně chtěl. Mohlo jít o událost, která se stala o mnoho generací zpátky v naší rodině, mohlo jít o minulý život, o situaci, kterou nějak známe, v každém případě ji vnímáme jako pro nás velmi významnou.

Po konstelaci se informace o této události dostává postupně do bližších vrstev našeho podvědomí a poté do našeho vědomí. Proto v té době můžeme najednou výrazněji vnímat pocity, které jsme celou dobu měli, a které byly spojené s touto událostí. Napřed nejasně, a postupně na vědomé úrovni. V našem příkladu se nám mohou postupně objevovat různé pocity strachu z našeho života, jeden za druhým, vždy na chvíli.

Je dobré si uvědomit, že jde o  uvolňování, vyplavování, těchto pocitů. Nijak je nepotlačovat, nebránit se jim. A zároveň je nijak nezkoumat, nechat je jen objevit se a odejít. Nejpříjemnější je úplně uvolněně je pozorovat, jak se uvolňují a odcházejí.

U harmonických konstelací za každým z těchto pocitů zároveň z podvědomí do vědomí přichází nová informace. To můžeme také vnímat a pozorovat. Každý pocit strachu je po chvíli nahrazen pocitem klidu a vědomí vlastního záměru v konkrétní situaci, které se strach týkal. Pokud celý proces s tímto vědomím zcela uvolněně přijímáme, může být příjemný. Můžeme ho vnímat jako transformaci nepříjemných pocitů do příjemného pocitu v jednotlivých situacích.

Pokud vnímáme spíše nepříjemné pocity, může nám pomoct více se uvolnit a nechat probíhat jejich změnu. Mohlo dojít k tomu, že jsme se celý proces snažili zastavovat zrovna ve fázi, kdy se nepříjemné pocity snažily dostat do vědomí, nenechali jsme je přicházet a měnit se. Celá změna by měla postupně proběhnout asi nejdéle během několika hodin nebo jednoho dne, poté bychom měli zůstat ve stabilním příjemnějším způsobu vnímání.

Pokud po nějaké konstelaci vnímáme jenom jednotlivé nepříjemné pocity, a už ne jejich změnu a nahrazování příjemnými pocity, pravděpodobně šlo o jiný typ konstelací než jsou harmonické konstelace : )

Pokud se obecně po jakékoli konstelaci cítíme špatně, tak je dobré zkusit jiný typ konstelací nebo zvolit jiného konsteláře : )

*****************************************************************************************************************
Články je možné volně převzít, v nezměněné formě a s uvedením zdroje www.harmonickekonstelace.cz. Ukázky individuálních harmonických konstelací zveřejňuji jen v případě, že s tím klient souhlasí. Jména postav jsou změněna.

 

Děkuji za sdílení: