Harmonické konstelace

Spřízněná duše‚dvojplamen III

individuální harmonická konstelace, listopad 2016

"Tereza" je pozvaná na schůzku se svojí "Spřízněnou duší", Dvojplamenem. Těší se na to, jaké mezi nimi bude "Souznění", ale má i "Strach". Má pocit, že neví, "Jak to dopadne". A vnímá i nějaké "Prázdno". Také neví, o čem si mají s "Markem" povídat a jestli mezi nimi nebude "Ticho". Chtěla by, aby schůzka byla v souladu s "Bohem" a s tím, "Co má být".

Na začátku individuální harmonické konstelace jsou "Tereza" a "Marek" kousek od sebe. U "Terezy" je "Jak to dopadne" a "Strach". A za "Markem" až u kraje je "Prázdno". Také jsou tu "Souznění", "Ticho" a "Spřízněné duše". A na všechno se dívá "Bůh" a vedle něj je "Co má být".

"Souznění" cítí, jak jsou "Tereza" a "Marek" na energetické úrovni stejní. Zesiluje energii "Souznění" a dává "Tereze" a "Markovi" podporu.

"Strach" se dívá na "Jak to dopadne", "Ticho" a "Prázdno". Pak odchází. "Tereza" má napřed pocit, že chce o něčem mluvit, ale pak se dívá na "Co má být" a vnímá "Úlevu".

K "Tereze" a "Markovi" jde "Ticho".

Teď je vidět, že "Jak to dopadne" patří víc k "Tereze" a "Prázdno" patří víc k "Markovi". Jsou to vlastně opačné vlastnosti nebo pocity. "Tereza" chce u situací vědět, jak dopadnou. "Jak to dopadne" je jí příjemné a dává jí jistotu. "Marek" nechává věci jen tak přicházet. "Prázdno" mu dává volnost. "Tereze" není moc příjemné "Prázdno" a "Markovi" zase "Jak to dopadne".

"Bůh" říká, že to je záměr. Protože "Tereza" a "Marek" jsou "Spřízněné duše", je u nich "Souznění", a zároveň mají některé opačné vlastnosti. A když se setkají, tak se tyto vlastnosti spojí a zharmonizují. Tak to mají všechny "Spřízněné duše". Je to jeden z jejich úkolů. A jde to, když vnímají rovnováhu mezi pocity sebe a toho druhého, jsou pro ně stejně důležité.

"Tereza" si uvědomuje další vlastnosti, které mají s "Markem" opačné. Je jich docela dost. Když spolu souzní, tak jim to vůbec nevadí, jsou tím pro sebe zajímaví. Jiné "Spřízněné duše" asi takových vlastností mohou mít ještě mnohem víc. Jeden z nich může třeba chodit všude včas a druhý čas vůbec nevnímat, jeden mít rád léto a druhý zimu, nebo cokoli jiného.  

"Co má být" říká, že to je ve skutečnosti to, proč se "Tereza" a "Marek" mají setkat. O čem budou mluvit a co budou dělat není ve skutečnosti moc důležité. Ale můžou si u toho klidně i příjemně popovídat : )

"Tereza" a "Marek" teď mohou jít k sobě. Jsou vedle sebe a usmívají se. Za nimi je "Souznění" a "Spřízněné duše" a podporují je. Před nimi je "Bůh" a dívá se na ně.

"Tereza" je spokojená, vnímá vnitřní klid a ví, že na setkání s "Markem" bude všechno správně.

*****************************************************************************************************************
Články je možné volně převzít, v nezměněné formě a s uvedením zdroje www.harmonickekonstelace.cz. Ukázky individuálních harmonických konstelací zveřejňuji jen v případě, že s tím klient souhlasí. Jména postav jsou změněna.

Děkuji za sdílení: