Harmonické konstelace

Odpuštění a křivda

 

individuální harmonická konstelace, listopad 2014

Následující individuální harmonická konstelace je o tom, jaký význam může mít odpuštění. A také je ukázkou toho, na jakých rovinách harmonické konstelace působí, jaké všechny úrovně pročišťují a harmonizují.

Praktická úroveň

Lenka hledá nové bydlení, ale nedaří se jí to. Ze všech variant nakonec vždy nějak sejde. Z původního domova odešla studovat a vystřídala několik míst a lidí, kde bydlela. Nějak neví, kam jít.

Úroveň pocitů

Lenka má pocit, že jí chybí domov, místo, kde by se cítila v bezpečí a nebyla unavená. Cítí v sobě hlubokou potřebu něco s tím dělat, něco, co se toho týká, ale neví, co to vlastně je.
Do konstelace vybírám "Lenku", "Ztrátu domova", "Pocit bezpečí", "Únavu", "Potřebu" a "Řešení".

Na začátku konstelace "Lenka" vůbec nevidí "Potřebu" a "Ztrátu domova", které jsou za ní. Otáčí se a dívá se na ně.

Úroveň generací předků a minulých životů

"Potřebu" zajímá "Ztráta domova". "Ztráta domova" nic necítí a vůbec neví, co by měla dělat. Proto do konstelace doplňuji ještě "Domov".
"Ztráta domova" jde pomalu k "Domovu". Má pocit, jako by se vracela po strašně dlouhé době, kdy byla pryč, ve válce, v emigraci, někde. Vidí a poznává místa, která vlastně kdysi znala. Ale přijde jí to úplně neuvěřitelné, že je zase tady doma. Že to tak opravdu je. Musí si na to pomalu znova zvyknout.
Skutečná Lenka cítí hluboké dojetí a úlevu a pláče.
"Ztráta domova" a "Domov" se objímají. "Potřeba" se k nim připojuje a "Únavě" se vrací energie.

Úroveň celého systému, společnosti

Lence se ulevilo, ale teď se u ní objevuje pocit křivdy, pocit, že to, co se stalo, i to, co prožívala ona, nebylo fér.
Do konstelace proto stavíme ještě "Křivdu".
Cítím, že je to něco velkého, co zasáhlo velký počet lidí, něco jako válka, změna společenského systému, násilné přestěhování nějakého etnika. Nejde jen o křivdu mezi dvěma lidmi.
"Křivda" pomalu odchází.
Cítí, že když se "Ztráta domova" a "Domov" k sobě vrátily, tak už sem nepatří. Už s nimi není energeticky propojená.
"Řešení" odchází jiným směrem, k němu se přidávají "Pocit bezpečí", "Energie" (původní "Únava") a nakonec "Lenka". Ulevilo se jim a chtějí společně odejít někam pryč.
Mezi ně a "Křivdu" stavíme ještě "Odpuštění". Cítím, že do konstelace taky patří, aby od sebe ještě více oddělilo "Lenku" a "Křivdu".

Úroveň duše

"Odpuštění" jde ke "Křivdě", protože cítí, že patří k ní. Dívají se do očí.
"Křivda" si uvědomuje svůj dluh, který nese. Ví, že kdyby všechno bylo fér, nemá vůbec na nic nárok. Že to tak je. Ale když je někdo ochotný jí odpustit, jen tak navíc, oproti tomu, co je fér, moc si toho váží. Je dojatá a ulevilo se jí.
Pak se "Odpuštění" vrací k "Lence".
Říkám skutečné Lence, že třeba se prostě před narozením rozhodla, že nebude žít život, ve kterém by všechno bylo fér. Ale že někomu pomůže. Že to udělá navíc oproti tomu, co je fér.
"Odpuštění" cítí, že je možné, že "Křivdě" mají odpustit ještě jiní lidé, že se ještě všechno nevyrovnalo. Ale ten kousek, který jí mělo dát ono, jí už celý dalo. A jeho se to už teď netýká.

Na závěr stavím ještě skutečnou Lenku do role "Lenky". Kolem sebe má "Řešení", Pocit bezpečí", "Odpuštění" a "Energii". Cítí se lehce, klidně se může dívat na celou situaci. Zároveň vnímá, že to už je někde v dálce, a může se otočit a jít klidně někam dál. 

*****************************************************************************************************************
Články je možné volně převzít, v nezměněné formě a s uvedením zdroje www.harmonickekonstelace.cz. Ukázky individuálních harmonických konstelací zveřejňuji jen v případě, že s tím klient souhlasí. Jména postav jsou změněna.

Děkuji za sdílení: