Harmonické konstelace

Mír ve světě

 

individuální harmonická konstelace, prosinec 2015

Záměrem této harmonické konstelace byl mír a zharmonizování celosvětového napětí. Tak jak je to pro nejvyšší dobro, to je s vyrovnaným respektem ke všem zúčastněným stranám. Zveřejňuji ji proto, že mi připadá zajímavá : ) Součástí záměru bylo i to, aby vliv harmonické konstelace byl postupný a bezpečný. 

Protože se v celosvětovém dění nijak nevyznám, nechala jsem si o aktuální situaci ve světě vyprávět od kamarádky. Podle ní je momentálně napjatá situace v "Sýrii". Je zde "Prezident" a jeho systém, a jsou zde "Klany", které se proti němu bouří a zároveň bojují proti sobě. Do jejich konfliktu zasahuje "USA". Přidalo se i "Rusko", asi proto, že konflikt má vliv na obchodování s "Ropou". Na celou situaci mají proto zřejmě vliv i "Obchodníci" s ropou, komoditami a financemi. Někteří lidé se až obávají, aby nedošlo k další "Světové válce". Do harmonické konstelace stavím tyto postavy. A ještě mi připadá, že v ní má být "Nevědomost", "Příčina", obyčejní "Lidé" v Sýrii, "Mír" a "Bůh".

Na začátku harmonické konstelace je většina postav blízko u sebe. Jejich propletené vztahy se postupně vyjasňují, oddělují a harmonizují.

"Obchodníci" a "Ropa" jsou spolu. "Ropa" by možná mohla i k "Rusku", ale neví.

"Rusko" se dívá na "Ropu" a začíná cítit nespravedlnost. Uvědomuje si, že když by na něj někdo zaútočil a zabral jeho území a suroviny, je "normální" se bránit. Ale když mu suroviny a jejich hodnota mizí vlivem obchodování, je "normální" se nebránit a nechat si ubližovat. Přitom je to vlastně totéž, někdo mu něco bere a nemá na to právo.

"Rusko" si začíná uvědomovat, jak moc chce přirozeně žít ve svojí zemi. Používat svoje zdroje surovin a žít jednoduše a v souladu s přírodou. A s tím, co chce "Bůh". Vnímá, že to tak teď je. A ví, že to chce bránit.

"Bůh" odvádí "Obchodníky", pomalu rozpouští světové finanční systémy a "Ropa" se postupně vrací k "Rusku".

"Rusko" má svojí krásnou rozlehlou zemi, kde je dostatek "Ropy" a surovin a je za to vděčné. Žije v souladu s "Bohem" a dělá to, co je důležité. Je zcela samostatné a nezávislé na jiných státech. A vnímá, že to je normální. Také z něj postupně odchází nějaká zátěž a projasňuje se.

"Klany" se najednou začínají cítit mnohem lépe. Otáčejí se tak, aby za svými zády měly "Rusko", a dívají se před sebe. Myslí si: "Doteď tu byl všude naprostý chaos a nejistota. Teď aspoň z jedné strany je "Rusko", které má s námi stabilní a jasné hranice. Můžeme si k němu stoupnout zády a víme, že se za námi nebude nic dít, co by s námi souviselo. To nám dává podporu."

"Nevědomost" stojí poblíž "USA" a teď jde k nim. Napadá jí, že vlastně nejde jen tak obchodovat se surovinami a mít víc peněz. Že se tím někde jinde ztrácí hodnota surovin. A že nejde jen tak jezdit do cizích států a něco tam dělat. Že tyto státy mají nějaké vlastní podmínky, které nezná. Doteď jí nic takového nenapadlo. Přemýšlí nad tím.

"USA""Nevědomost" si poodstupují kousek dál. "USA" si říkají: "No jo, ale tak když tomu nerozumíme, tak se do toho přece nebudeme plést. My tady vlastně máme svojí zemi, a máme tady dělat to, co chce "Bůh" a co má smysl. A zase v jiných státech to mají dělat jiní lidé. My jsme se vlastně omylem pletli někde jinde, protože jsme vnímali věci jen povrchně. Tak jsme jen tak něco dělali a nevšimli jsme si toho, co nevíme. Lepší bude, když budeme něco dělat u sebe, protože tomu rozumíme a je to to, co máme dělat."

Na jednom konci konstelačního prostoru teď stranou od ostatních stojí "Rusko" a "Ropa". Na druhém konci stranou od ostatních jsou "USA" a "Nevědomost". Cítí se dobře a samostatně. Vnímají, že dělají to, co je správné. Ostatní postavy jsou spolu uprostřed u "Sýrie".

Přiblížil se k nim "Mír", který původně stál až na kraji konstelačního prostoru. Protože vnímá, že je tu teď pro něj vytvořeno víc prostoru, kam může.

"Lidé" v Sýrii si uvědomují, že byli z toho chaosu úplně zmatení. Až teď, když jsou pryč  "Rusko" a "USA", mají možnost vidět, co tu vlastně je. Že jsou tu "Klany" a "Prezident". Doteď je pořádně neviděli. Začínají přemýšlet, co by bylo s tou situací správné dělat.

Chvíli cítí, že by chtěli někam utéct, třeba do "USA". Protože ty mají takovou lákavou energii, asi je tam hodně peněz a věcí. Ale pak vnímají, že "USA" odešly a jsou někde jinde. Dochází jim, že je správné a v souladu s "Bohem" věnovat se tomu, co je tady, proto tady jsou. Už nikam utíkat nechtějí.

Uvědomují si, že je dobře, že jsou tu teď zase jasné a stabilní hranice mezi "Klany". A že to jim dává jistotu. Není to mír ve smyslu, že by byla mezi "Klany" harmonie. Mezi "Klany" je napětí. Ale je to napětí, které je v rovnováze dané hranicemi, podle toho, jak má který  "Klan" velký vliv. V dané tradici to je vlastně jejich verze míru.

"Prezident" si uvědomuje, že se "Klany" vyvíjejí. Původně tu měl svoje místo, bylo to tak správné. Ale jak se "Klany" přirozeně vyvíjejí, tak je situace postupně jiná. Po nějaké době už by příliš zastavoval jejich přirozený vývoj a dál by to nešlo.  Proto tu ještě nějakou dobu je, a pak sám od sebe odchází pryč.

"Lidem" v Sýrii je teď dobře. Mají svoje "Klany" a hranice, stabilní prostředí. Vidí, jak "Rusko" a "USA" žijí v míru, dělají to, co má smysl, a na nikoho neútočí. Jsou pro ně v dálce jako vzor. A "Mír" postupně přichází i k nim. Hranice postupně přestávají být tak důležité a napětí mezi "Klany" se přirozeně zmírňuje.

O kousek dál stojí "Světová válka" a "Příčina". Dívám se, jestli ještě nechtějí říct nějakou zajímavou informaci.

"Světová válka" říká, že vznikla z důvodu, ze kterého války vznikají. Došlo k narušení rovnováhy v tom, co komu patří, k narušení hranic. Způsobili ho "Obchodníci", tím, že si přivlastňovali hodnotu věcí, které nebyly jejich. I když si to  nějak neuvědomovali. Někde se to ale muselo projevit, nemohlo to jen tak nemít následek. V někom to někde muselo vyvolat pocit, že mu někdo vzal to, co je jeho. A že je podvědomě správné se bránit.

Nebylo to ale vidět tak jednoduše, jako kdyby někdo na někoho zaútočil na hranicích nějakého státu. Finanční obchody vypadaly jako součást míru. Podvědomě ale byly správně přirozeně vnímané jako útok. Vyvolávaly tak podprahově napětí, které se někde muselo projevovat. "Světová válka" odchází.

"Příčina", chce vysvětlit, jaká byla skutečná příčina konfliktu. Říká, že lidé přestali mít spojení s "Bohem". Přestali přirozeně vnímat, co chce "Bůh", dělat to, co má smysl. Mohou žít v souladu s přírodou, dělat věci, které jsou v životě důležité. Místo toho začali přemýšlet povrchně. Začali si jen tak něco zkoušet s penězi nebo jen tak někam jezdit, vlastně proto, že neměli co dělat. Pak odchází.

"Bůh" září na všechny postavy, které v harmonické konstelaci zůstaly. A všichni to vnímají. A každý ví, co má dělat.

*****************************************************************************************************************
Články je možné volně převzít, v nezměněné formě a s uvedením zdroje www.harmonickekonstelace.cz. Ukázky individuálních harmonických konstelací zveřejňuji jen v případě, že s tím klient souhlasí. Jména postav jsou změněna.

 

Děkuji za sdílení: