Harmonické konstelace

Reference

Pokud Vám harmonické konstelace nebo energetické léčení pomohly, a měli byste pocit, že je chcete nějak podpořit, můžete mi napsat Referenci. Pomůžete tak novým klientům předat Vaši osobní informaci o tom, co jim mohou přinést harmonické konstelace a energetické léčení. Pošlete mi ji prosím e-mailem, případně jako sms, a označte ji jako "Reference". Děkuji : )

Anna
"
U Radky jsem se díky jejímu specifickému, laskavému přístupu pomalu dopracovala k plné zodpovědnosti za svůj život. Za vše, co je ve mně, co ke mně patří. K uznání, že jsme multidimenzionální božské bytosti, že být člověkem je náš prvotní úkol. Převzít plně zodpovědnost za svůj život je osvobozující. Mám soucit, i pevné hranice od těch, co nechtějí. Přeji každému odvahu k poznání vnitřní svobody.
Radku jsem si vybrala hlavně proto, že nemá potřebu se zviditelňovat. Svůj dar by rozdávala kdekoliv, nejen na sezení u ní. Tento paradox se zpětně ukázal jako šťastná volba.
"

Jakub
"
Ještě jednou moc děkuji za včerejší "energii", člověk by opravdu nevěřil, jaká se v tom skrývá síla. Přeji hezký den."

Lenka
"
K paní Radce chodím něco přes rok, úplně mi mění život k lepšímu, zbavila mě fobie z jízdy autobusem a celkově moc zlepšuje můj psychický stav. Řeší různé moje problémy, se kterými jsem si sama nedokázala nijak poradit."

Bohumila
"
Přeji všem krásný den, dlouho jsem přemýšlela, jak uchopit to, co chci sdělit...aby z toho nezůstal nějaký grimas, škleb. Nakonec jsem zvolila dvě možnosti z miliónu, pokud bude někoho unavovat Alfa, může zvolit zkratku Omega.
Alfa
Děkuji za to, že jsem byla nasměrována k harmonickým konstelacím, a k Radce. Podle ovoce poznáte je...a jsem vděčná, že jsem mohla poznat neobyčejně krásnou bytost, plnou vřelé lidskosti, se srdcem na dlani...konstelace u ní působí lehce, vyrovnaně, bez nějakých dramat, tragédií...tiše...harmonicky, proto dokážou vystihnout hloubku...a každému formou metafory, podobenstvím, a zároveň přímo, jasně, stručně, předají informaci, kterou pochopí jen dotyčný, co to pro něho znamená, a co s tím. Nechává každému prostor pro vlastní vnímání. A u ní platí, že zázraky, i tzv. zkratky, se dějí...čím dřív si uvědomíme, doprožijeme, tím dřív je proměna v nás...a zůstane vděčnost, a cenný dar v tom obsažený, a to je podstatné. Moooc děkuji, s jakou grácií mi pomohla sjednotit spousty vnitřních paradoxů, kdy už jsem měla jasno, jen projasňovala, na které bohatě stačily i dvě konstelace, můj Život se metereskublesku sám od sebe proměnil, a já nechávám věci, ať se dějí...Vystihnout je slovy ani není možné. Prožitek zůstává, byl i předtím, jen teď je ukotvený, stabilní, a zároveň pružný, uvolněný, nepostižitelná krása, která nejde vzít, ani zničit, a ti, co to dělají, nevadí, neví, že je nezranitelná...křehký, jemný dech...bezmocná Božská moc...a lidská mocná bezmoc...láska...dar, který je tu pro všechny...bezmoc ne jako chudinka, ale bez moci, bez ovládání, bez násilí...slovo "moc" je i to, že mohu...si vybrat...a každý má svůj způsob poznání...a spousty darů, co na něj čekají...
K Radce jsem přišla, abych si konečně dořešila mazavé, vypočítavé, závistivé ženy, to, co mi všude vychází...A proč? Některým léčitelkám, terapeutkám, vadí slovo Bůh, a to, že se mi objevuje jako průvodce, ochrana v konstelacích Ježíš. (No? I on je paradox? A zrcadlí nám taky něco o nás...) Už mě to vyčerpávalo...nechápala jsem...vždy mi přitom říkali, že mám dar hlásání poselství lidem, dar vhledu...jakýkoli archetyp, cokoli nevadilo, ale toto ano, a prostě tam byl, a já si ho nechala vždy odstranit, rozmluvit, podsunout si to od nich...a tím se odřezávala od toho Nejvyššího, ale moje chyba...díky konstelaci u Radky se mi to rozkódovalo, a ani jsem netušila, že je tam za tím jiný dar, dar vhledu-rozlišování...Děkuji za to, že jsem sladěná sama se sebou, že už i ten Petronel ve mně nekárá Boha, vnímám se, vše jako by mi pomáhalo, umím si spřátelit spousty paradoxů v sobě, rub i líc, nemám pocit selhání, líp se mi přijímá Život, takový jaký je, vím, kam patřím, jen tak existuji, jsem živá, až přetékám, cítím dech Boží přítomnosti, a pokud budu pro někoho blázen, cokoli ho napadne, že jsem, klidně to přijmu, má to cenu, ta odměna stojí za to...to hlučné ticho, klid a mír v Duši...pokora, vděčnost...a nechám si v sobě tu nepostižitelnou krásu rozkvétat...být jen obyčejný, prostý člověk.
Omega
Děkuji za pochopení podobenství o hořčičném semínku.
"

Metropolitní univerzita Praha
Prožitkový seminář v rámci předmětu "Korea: Society and Civilization"

Současná Korea představuje zvláštní směs tradice, moderního businessu, úcty k předkům, dokonalých technologií, rituálů a touhy po vzdělání. Kulturní pohled na svět je velmi odlišný od "evropského" vnímání. 

Prožitkový seminář se systemickými konstelacemi studentům pomohl získat náhled na různé možnosti vnímání podobných situací v různém kulturním prostředí. Doplnil jim vlastní autentický zážitek situací, vlivů a pocitů specifických pro korejskou společnost. Měli tak možnost uvědomit si a zažít přirozené důvody odlišných kulturních pohledů, a tím je pochopit a přijmout.

Ivona
"Dobrý den, jsem 28letá žena se zdravotními problémy a dlouholetým šťastným vztahem s jedním a tím samým mužem. Když mi před dvěma lety tragicky zemřela kamarádka, začala jsem přijímat duchovní život za stejně důležitý, jako fyzický. Od 16 let trpím roztroušenou sklerózou, kdy jsem 10 let brala injekčně léky. Můj fyzický stav byl vždy uspokojivý, ale trpěla jsem únavou a občas drobnými projevy necitlivosti kůže, či zhoršeného vidění. S diagnozou nevyléčitelné nemoci jsem se nikdy neztotožnila. Před rokem jsem se rozhodla vysadit léčbu a začala jsem zkoušet různé alternativní směry. A po roce a půl se mi naskytlo dalšího řešení, energetického léčení a individuální konstelace u Radušky.
Podstoupila jsem konstelaci, kde jsem řešila svůj vztah s partnerem a jeho rodiči. Neuvěřitelně mi to změnilo život. Najednou jsem měla pocit, že v dlouholetém a podotýkám šťastném vztahu s partnerem se pročistily vztahy s jeho rodiči, kteří nám příliš zasahovali do života, jen proto, že sami nedokázali řešit svůj vztah a byli tak zaměřeni jen na nás, což mě dusilo. Když jsem pochopila, že Raduška mi velmi pomohla ve věci, kterou jsem přijímala a neřešila spousty let, hned jsem zatoužila vyzkoušet Energetické léčení.
Toto léčení jsem podstoupila třikrát, kdy Ráďa vždy poznala, zda mám ještě přijít na další léčení. U třetího jsem sama poznala, že má pravdu (vysvětlím později). Každé léčení bylo velmi příjemné, tento typ energie mě velmi uvolňoval. Měla jsem různé vize.
U prvního jsem vnímala intenzivní proud energie do nohou a pánevního dna, před očima se mi rýsovaly různé barvy a vždy mizely a objevovaly se jiné, tyto barvy jsem viděla při každém léčení, na chvíli jsem dokonce viděla plochu, kde byly namalované krásné obrazce a květy fialovou a modrou barvou. Později mi Raduška řekla, že fialová barva je barvou její duše.
Měla jsem v tu dobu necitlivé plosky nohou, projev roztroušené sklerózy. To ale Ráďa nevěděla. Jsem na tyto projevy zvyklá a moc je neřeším, nepřišlo mi důležité toto sdělovat. Raduška znala můj zdravotní stav jen okrajově a spíše jsem se zmiňovala o jiných věcech. Na konci prvního léčení byla sama překvapená, že jí energie nutila věnovat se mým nožičkám, a je pravda, že jsem to intenzivně cítila. Když mi řekla, že to nechápe, v minulosti jsem vyprávěla o jiných zdravotních problémech, a o nožkách nikdy, vysvětlila jsem, že zrovna mám projev RS a necítím plosky nohou. To byl pro mě velký důkaz toho, že energie používaná Raduškou opravdu působí na zlepšení konkrétního fyzického stavu těla. A že tato energie má svojí vlastní vnitřní inteligenci a sama si najde, co člověk nejvíc potřebuje. Neváhla jsem a hned jsme se domluvily na další léčení. Po dvou dnech od léčení se mi citlivost vrátila, ale do týdne jsem plosky opět necítila.

Na druhém léčení, které proběhlo po 14ti dnech od prvního, jsem zažila neuvěřitelný zážitek. Myslím, že mě doprovázel můj zemřelý dědeček, byl silný kuřák a stává se mi občas, že cítím cigarety (jsem odpůrce cigaret) ve chvílích, kdy to absolutně není možné, např. jako u druhého léčení. Bylo to tak intenzivní, že jsem byla přesvědčená, že mi chce dědeček něco sdělit. U tohoto léčení jsem upadla do jakéhosi tranzu, kde jsem na chvíli viděla bílou zářící bytost a vnímala jsem, že se mnou, s mojí dušičkou, někdo mluví. Neuvědomovala jsem si, co se s mým fyzickým tělem děje. Najednou se z Raduščiných úst ozvalo "konec" a já byla vtažená zpět do reality. Jenže jsem si nemohla vzpomenout, co mi děda chtěl říct. Jediné, co jsem si pamatovala bylo, že mi říkal něco o smrti, a bylo to myšleno pozitivně. Než jsem Radušce stihla toto říct, řekla mi, že jí ke konci  léčení napadlo slovo smrt a že se moje rty pohybovaly, jako bych s někým mluvila. To mi přišlo naprosto dokonalé, měla jsem sto chutí Ráďu obejmout, protože mi potvrdila to, co jsem vnímala já, a byla jsem štastná, že byl dědeček semnou. Co mi vlastně děda chtěl říct? Pochopila jsem to až dnes, měsíc po třetím léčení. Říkal mi o smrti, vysvětloval, že to není nic špatného, že je zbytečné se jí bát. Podporoval mě v mých detoxikačních kůrách, které provádím pro uzdravení těla. V podstatě mi vysvětlil, že můj podvědomý strach ze smrti mi brání dělat detoxikaci správně. Údajně je moc důležité, že bych jí měla provádět na základě pocitu lásky, pak vede k životu, a ne na základě pocitu strachu. Po druhém léčení jsem ovšem nožky stále necítila. 
O týden později jsem podstoupila třetí léčení, u kterého jsem již jen odpočívala a vnímala energii, jak mi proudí páteří do hlavy, do rukou i nohou. Co se týče vizí, viděla jsem Radušku jak stojí přede mnou a upoutal mě její přívěsek na krku, vypadalo to jako dřevěná podkova. A úplně nakonec jsem viděla tleskající ruce, což znamenalo ukončení úspěšného léčéní. Do tří dnů se mi citlivost do plosek vrátila a trvá do teď.

Je to báječné, jsem moc šťastá, že jsem do toho šla, a můj vděk Radušce nezná mezí.

Děkuji Ti, jsi opravdu mým andělem."

Veronika
"Radka je úžasná bytost, kterou mám moc ráda. Udělala mi horoskop, z kterého jsem byla nadšená – otevřel mi v mnoha oblastech oči. Rozhodně doporučuji všem, aby se na Radku obrátili, pokud mají chuť se o sobě něco více dozvědět. Také se co nejdříve chystám na harmonické rodinné konstelace pod vedením Radky, protože intuitivně vím, že mě opět někam dál pozitivně posunou a pomohou mi."

Veronika
"Konstelace jsou v dnešní době hodně rozšířené a osobně jsem jich také hodně zažila…Nemohu říci, že by mi nepomohly, a v tu chvíli pro mě byly vhodné. Ale teď už jsem na své cestě trochu jinde a konstelace Radky jsou opravdu jiné a velice obohacující. Jsou skutečně harmonické a přestože se při nich nedějí žádná velká dramata, jako u klasických konstelací, problém se řeší do hloubky. Zároveň při nich vždy poznám velice zajímavé osobnosti a díky tomu navazuji nová přátelství. Radku už znám pár let a je to úžasná žena. Pro to vše konstelace u Radky ze srdce doporučuji :) "

Viktor
"
Koncem loňského roku jsem si udělal takové přání, k němuž mne vedlo to, že bylo v mém životě něco, co mi nedělalo dobře a co se mi bohužel vrátilo i po té, co jsem to s někým již zpracoval. To přání znělo asi takto: "rád bych měl terapeuta, který mi opravdu chce rozumět a opravdu mi rozumí, který mi opravdu chce pomoci a opravdu mi umí pomoci a opravdu mi velmi účinně pomůže".
Po několika dnech jsem se zcela náhodně seznámil s Radkou Švarcovou, byla mi velmi sympatická a pověděla mi o tom, že dělá harmonické konstelace a jak široký je jejich rozsah působnosti. Rozhodl jsem se tedy vyzkoušet individuální harmonické konstelace u Radky, s tím, že jsem měl dojem, že tohle by mi opravdu mělo pomoci.
Konstelace mne velmi překvapila, už třetí den po ní jsem se cítil celkově mnohem lépe než před konstelací, a už po několika dnech bylo i jasné, že konstelace danou věc opravdu vyřešila - a tento dojem dále sílí s každým dalším dnem následujícím po konstelaci. Navíc ta konstelace ovlivnila pozitivně nejen danou věc, kterou jsme v ní s Radkou řešili, ale i jiné oblasti mého života, což jsem velmi uvítal. 
Proto jsem se rozhodl jít následně k Radce opět na harmonickou konstelaci,
tentokrát k vyřešení jiného problému, u nějž jsem pociťoval, že je třeba jej účinně rozkrýt a vyřešit.
Tak se mi splnilo to moje přání
a prošel jsem si terapií harmonických konstelací u Radky - "která mi jako terapeut opravdu chce rozumět a rozumí mi, a která mi opravdu chce pomoci a opravdu to umí a opravdu mi velmi účinně pomohla". Děkuju Ti velmi pěkně Radko, Viktor : )
"