Harmonické konstelace

Ester

individuální harmonická konstelace, červenec 2017

"Bohumila" by chtěla vědět, podle vlastních slov, "Kdo jsem já". Co je "Boží vůle", proč tu je. Při každém "Zrození na Zemi" zažila nějaké "Násilí". Naposledy za "Války", kdy byla malá holčička "Ester", která "Válku" nepřežila. Proč měla "Pocit, že je sama" a kde byli "Andělé"? Jaký to mělo smysl? I teď vnímá, jako by nějak neměla "Napojení" na to, co má dělat. Někdy ale vnímá "Zlaté vlnění", příjemnou energii, která jí dodává sílu.

Postavy stavíme do individuální harmonické konstelace.

"Bohumila" je napřed až za okrajem konstelačního prostoru, nechce tu být. Vnímá, že tu je "Násilí". Pak si uvědomuje, že je tu i "Boží vůle". Z té má příjemný pocit. Uvědomuje si, že když by si měla vybrat, jestli být v souladu s "Boží vůlí" a zažít "Násilí", nebo nebýt v souladu s "Boží vůlí", vybere si to první. Ne proto, že je to správné. Ale proto, že cítí, že když je v souladu s "Boží vůlí", je jí dobře. A "Násilí" je jen něco, co to nemůže změnit. "Bohumila" teď může jít blíž, a tak jde až na okraj konstelačního prostoru. "Násilí" odchází.

"Pocit, že je sama" a "Napojení" stojí vedle sebe. Kousek vedle je "Válka". Na ně se dívá "Ester".

"Pocit, že je sama" a "Napojení" vysvětlují, že Bohumila jako "Ester" měla určitý úkol. Měla něco vyjádřit. A kdyby neměla "Pocit, že je sama" a měla "Napojení", mělo by to menší váhu. Proto byla úplně sama, byl to záměr.

Měla ukázat, že i v podmínkách, ve kterých byla, může být v souladu s "Boží vůlí". Kdyby jí v tu dobu "Boží vůle" podporovala a bylo jí dobře, bylo by to jednoduché. Takhle ale svým životem ukázala lidem kolem sebe, že to jde i bez podmínek. Dokonce i když je jen malé dítě. "Ester" má radost, uvědomuje si, co prožila a ukázala a že udělala všechno správně. "Kdo jsem já" se na ní dívá a vnímá úlevu. "Válka" odchází a "Napojení" se teď může vrátit blíž.

"Zrození na Zemi" se dívá na "Ester" a pak na "Bohumilu". Vnímá, jako by ještě něco hezkého ze života "Ester" zůstalo nevyjádřené. Proto měla "Bohumila" možnost to ještě nějak doprožít. Vyjádřit ještě jednou to, že může být v souladu s "Boží vůlí", i když je kolem "Násilí". A pak začít něco nového.

"Bohumila" teď jde doprostřed konstelačního prostoru. Za ní si stoupá "Napojení" a podporuje jí. "Pocit, že je sama" odchází. Teď je jiná doba a už není potřeba, aby to bylo tak, jako dřív. "Boží vůle" tu ale je a "Bohumila" jí vnímá.

Na závěr proti sobě stojí "Bohumila" a "Ester" a dívají se na sebe. Za "Bohumilou" je "Kdo jsem já" a za ním "Napojení" a podporují jí.

A také jí podporuje "Zlaté vlnění" a "Andělé". "Zlaté vlnění" je něco z dávné minulosti. Objevuje se pokaždé, aby "Bohumile" připomnělo její cestu. A "Andělé" tu jsou také. A říkají, že tu vždycky byli. Jen když "Ester" potřebovala být sama, neprojevovali se. Ale byli vždycky kousek od ní.

"Bohumila" si ještě jednou uvědomuje postavy kolem sebe a je jí dobře. A vnímá, kdo je.

*****************************************************************************************************************
Články je možné volně převzít, v nezměněné formě a s uvedením zdroje www.harmonickekonstelace.cz. Ukázky individuálních harmonických konstelací zveřejňuji jen v případě, že s tím klient souhlasí. Jména postav jsou změněna.

Děkuji za sdílení: