Harmonické konstelace

Co můžu dělat?

individuální harmonická konstelace, červen 2016

Kdykoli Petr něco chce, jako by na to musel vynaložit mnohem více energie, než někdo jiný.

Rád by se na situaci podíval v individuální harmonické konstelaci. Chtěl by vědět, proč to tak je a co s tím má dělat. Aspoň by chtěl vědět, jestli něco má chtít, nebo radši ne : )

"Petr" si teď koupil nový "Byt". Na něm je vidět, "Co se děje". Kdykoli je "Něco, co chce" v jeho novém bytě udělat, najde se na tom pak "Něco, co je špatně". "Lidé", kteří jinak pracují normálně, v jeho bytě dělají úplně absurdní chyby.

"Petr" neví, co je "Příčina", že to tak je. Myslel si, že je to tím, že se po něm chce, aby on do věcí dával více "Energie" a "Času", než jiní lidé. Ale to nějak nefunguje. Čím více "Energie" a "Času" do svého bytu dává, tím je chyb víc. Jako by neměl dělat nic, ale to přece nejde. Možná to nějak souvisí s jeho "Myšlením", ale neví jak. Je vyčerpaný a už neví, co by měl dělat jinak.

Uvedené postavy stavíme do harmonické konstelace. Pak se dívám, jak se cítí.

Vedle "Petra" stojí "Příčina". Je to nějaká zátěž z minulosti. Jde pryč, ale cestou se ještě na chvíli zastavuje u "Bytu". Až pak odchází úplně.

Vysvětluju Petrovi, co to znamená. Je to něco, co už má odejít, jenom to nejde jen tak najednou. Proto se to ještě naposledy má projevit na jeho novém bytě. Ale pak už to má odejít. Petr je nadšený. Jestli je to tak, tak by byl za ty špatně udělané věci v jeho bytě vlastně moc rád. Pak se na situaci díváme podrobněji.

"Petr" vnímá "Něco, co chce", které stojí o něco dále od něj. Mezi nimi, blízko u "Petra", je ale "Něco, co je špatně". Kdykoli se "Petr" jen podívá na "Něco, co chce", nebo kdyby k němu dokonce zkusil jít, hned se k němu přiblíží "Něco, co je špatně" a postaví se před něj.

Petr vlastně nemá možnost cokoli chtít, protože je mu vždy zabráněno v tom, aby mohl mít něco, co chce.

Stavím se do role "Co se děje", abych se zkusila podívat, co to má znamenat.

"Co se děje" říká, že ví, proč to tak je a co má "Petr" dělat. Když něco chce, nejsou jen dvě možnosti. Nemusí něco jen chtít a něco pro to dělat. Nebo nechtít nic. Je ještě třetí možnost, chtít něco jen tak trochu. A počkat, až se to nějak objeví. Třeba potká náhodou někoho, kdo mu to nabídne. Nebo najednou ucítí, že má něco udělat, tak by měl takový impuls následovat. Ale teprve až když takový vnitřní impuls přijde.

K "Petrovi" teď může jít mnohem blíž "Energie".

"Lidé" si uvědomují, že předtím vnímali, že u "Petra" není "Energie", a to je nějak divně pletlo. Teď vidí, že je "Energie" blízko u "Petra", a cítí se najednou dobře.

"Co se děje" se teď dívá na "Čas". Říká, že jakýkoli čas je ve skutečnosti velký dar.

Vnímá, že Petr porovnával to, kolik dává do věcí času a energie, s tím, kolik ho dávají jiní lidé. A připadal si, že to má těžší. Ale tak to není. Ve skutečnosti bychom se měli vždy porovnávat s tím, jaké to je nemít nic. Protože na nic nemáme jen tak nárok. Proto bychom měli jakýkoli čas, i malou chvilku času, považovat za něco, co jsme dostali. A být za to vděční.

Jak si to bude Petr postupně více uvědomovat, budou "Příčina" a "Něco, co je špatně" postupně odcházet.

Myšlení jde k "Bytu" a pak se vrací k "Petrovi". Vnímá, že bude potřebovat ještě trochu času, aby začalo vnímat nové myšlenky. Má to tak být, jenom to nejde jen tak najednou.

"Energie" teď jde až k "Petrovi", stojí za ním a podporuje ho.

"Petr" vnímá podporu "Energie", která stojí za ním. "Něco, co chce" přichází až k němu a je teď před ním. "Petr" se na něj dívá a má radost. Pak se dívá i na "Myšlení", "Čas" a "Byt" , které stojí kousek dál, a přemýšlí nad nimi. Je mu dobře a cítí vděčnost.

*****************************************************************************************************************
Články je možné volně převzít, v nezměněné formě a s uvedením zdroje www.harmonickekonstelace.cz. Ukázky individuálních harmonických konstelací zveřejňuji jen v případě, že s tím klient souhlasí. Jména postav jsou změněna.

Děkuji za sdílení: