Harmonické konstelace

Energie znamení Berana

 

individuální harmonická konstelace, květen 2015

Viktor má ve svém nativním horoskopu Chirona ve znamení Berana. Zároveň často vnímá agresivitu. Ať už velmi výrazně vyjadřovanou, nebo naopak její nedostatek a přílišné ustupování. Má pocit, že to je něco, co ho v mnoha směrech výrazně ovlivňuje. A vlastně neví proč. Chiron označuje v horoskopu naše nejhlubší zranění, které se dá uzdravit tím, že ho vědomě přijmeme.

V úvodním rozhovoru s "Viktorem"  se dostáváme k tomu, že první vzpomínky na "Agresivitu" má spojené s dětstvím a s jeho tátou. Viktor ho vnímal jako autoritu a měl "Strach" mu v něčem odporovat nebo na něco říct jiný názor.

I v jiných situacích má Viktor pocit, jako by někteří lidé byli agresivní. A chtěli, aby někdo dělal to, co chtějí oni. Jako by někdo měl být z nějakého důvodu jejich "Otrok". Jako v nějaké starověké společnosti, kde bylo normální "Otroctví".

Viktor v posledních letech vnímá výraznou "Únavu". Také se dostává do situací, kdy někomu pomáhá a vyčerpává ho to. Vždy je to ale takový typ situace, že by odmítnutí pomoci vnímal jako nečestné. Měl by pocit, jako by to bylo porušení nějakého "Slibu", že má dělat to, co se po něm chce.

U mámy si Viktor vybavuje, že chtěla, aby někdo někomu neustále pomáhal, a něco jí pořád vadilo. A na všechno se ptala "Babičky". Viktor má pocit, že i když nechce, podvědomě si sám vybírá partnerky, které jsou jí nějak podobné. Jako by i proto vyhledával nenaplněnou lásku a bál se začít skutečný nový vztah.

Uvedené postavy stavíme do individuální harmonické konstelace. A je tu ještě Viktorův táta, zastoupený symbolickou postavou, pojmenovanou obecně jako princip "Berana". A Viktorovu mámu a partnerky, které si Viktor vybírá a které jsou jí podobné, představuje postava a princip "Luny".

Na začátku konstelace jsou postavy rozestavené zajímavým způsobem. Vytvořily se vlastně dvě řady postav.

V jedné řadě je "Viktor", za jeho zády za ním stojí "Beran". Za ním je "Strach" a za ním "Agresivita". Stojí seřazeni za sebou. "Viktor" je první a dívá se čelem ke druhé řadě.

V protější řadě je "Otrok", za ním stojí "Únava" a za ní "Slib". Jsou ale otočeni opačně, zády k první řadě, takže"Slib" má první řadu za zády. A před "Otrokem" stojí "Otroctví" a dívají se na sebe.

Jen "Babička" a "Luna" jsou jinde než v těchto dvou řadách, stojí jakoby stranou o kousek dále.

Uvědomuju si, že dvě oddělené řady postav představují zcela rozštěpenou energii znamení Berana. Beran symbolizuje v astrologii zdravou průbojnost, schopnost prosadit se, nové začátky. Je typický pro jarní přírodu, kdy se všechno probouzí, kvete a žije. Tady je v jedné řadě extrémně vyjádřená energie Berana, "Agresivita". A ve druhé řadě úplně potlačená energie Berana,"Únava". A vůbec nic mezi tím.

Zkouším zjistit, co se stalo a proč k tomu došlo. "Otrok" vnímá, že je úplně vyčerpaný a bez energie. Nikdy jsem nechápala, jak mohli být někdy otroci. Proč když jich bylo tak moc, tak proč se všichni najednou jednoduše nevzbouřili a neosvobodili. Tady je vysvětlení. "Otrok" nevnímá, že by se chtěl vzepřít, ale nejde to, protože otrokáři jsou silnější."Otrok" cítí jenom to, jak moc je unavený. Vůbec nic jiného nevnímá, a proto ani nic nechce.

"Otroctví" s "Otrokem" nebojuje. Ale kdykoli si všimne, že by "Otrok"  mohl mít víc energie, použije veškerou svoji agresivitu na to, aby byl zase unavený. Tím má jistotu, že tento systém udrží. S nejmenším výdejem energie. "Otroctví" vysvětluje, že takhle to prostě bylo. Tenkrát to jinak nešlo. Ve starověké společnosti to byl způsob, jak přežít. Kdyby všichni mohli dělat, co chtějí, vytvořili by toho jako společnost méně, než takto.

"Slib" napřed cítí, že je správné být poslušný. Jinak by se cítil nepříjemně, měl by špatné svědomí. Teď ale začíná přemýšlet. Najednou si uvědomuje, že to, že poslušnost je správná, nemusí být pravda. Možná není správné svoji energii věnovat jiným lidem. Už svoji energii nechce dál potlačovat a být unavený. Uvolňuje se a cítí najednou mnohem více energie. Otáčí se a odchází od systému"Otroctví", od této řady, k protější řadě.

Jenže vidí, že tam to není o moc lepší. Tady sice energii nikdo nepotlačuje. Ale zase tu je naopak extrémně výrazná   "Agresivita", což také není správné.

Najednou si uvědomujeme, jak různými způsoby se v naší společnosti toto schéma projevuje. Vidíme najednou úplně zřetelně, jak se někdo snaží být otrokář, aby měl moc a energii. Jak někdo je otrok, protože mu připadá správné pomáhat. Jak je někdo otrokář jenom ze strachu, aby nebyl otrok. A někdo otrok jen proto, že nechce podporovat otrokářství. A taky někdo je otrok a doufá, že když bude podporovat správné otrokáře, taky se z něj stane otrokář.

Vidíme, jak se toto schéma projevuje v politice v soupeření různých stran, které nám připadá normální a ne absurdní. Ve firmách, kde je ze záhadného důvodu potřeba pracovat ve stavu vyčerpání, i když to je neefektivní. V některých rodinách mezi rodiči a dětmi, kde rodiče nepochopitelně vyžadují hlavně to, aby je děti poslouchaly. Mezi kamarády, kteří se předvádí a porovnávají, kdo je lepší. Vlastně ve všech systémech s hierarchickým uspořádáním. Mezi partnery, kteří spolu nesmyslně soupeří, místo aby něco společně tvořili. Před očima se nám objevují nesmyslně investované peníze do hokejových týmů, s přáním, že "vyhrajeme". Zpěváci v obrovských halách, které ani není pořádně slyšet, a jejich nevysvětlitelně je obdivující  fanoušci. Programy osobního rozvoje a certifikáty, za které lidé rádi platí nelogické částky peněz. A objevují se nám další a další asociace.

"Agresivita" a "Únava" jdou teď k sobě. Dlouho se dívají jedna druhé do očí. Objímají se. Obě energie se spojují zpátky do jedné energie. Zdravé harmonické energie Berana.

Všechny postavy z obou řad, spojené s otrokářským systémem a starověkou společností teď poodstupují a odchází.

"Beran" teď vnímá zdravou, vyrovnanou průbojnost. A může jít k "Luně".

"Luna (Máma)" se napřed cítila velmi nejistá. Nemohla se rozhodnout, jestli má být s"Beranem (Tátou)", nebo ne. Cítila, že by potřebovala ještě čas. Že potřebuje ještě dospět, aby se uměla rozhodnout. Vnímá, že najednou čas má. Postupně přijímá více energie. Nakonec cítí, že teď je přirozené jít dopředu k "Beranovi", který se před ní zrovna úplně přirozeně objevuje. Dívají se na sebe a objímají se.

Za nimi stojí "Babička". K ní přichází "Slib", který teď vystupuje v roli jejího partnera, "Dědy". Dívají se na "Lunu" a "Berana" a říkají si: "Vidíš, to je další generace. Dokázali jsme jim předat životní energii, i když to nebylo jednoduché. Došla až k nim a proto tu mohou být. A dělají všechno lépe, než jsme to dělali my, tak to je přirozené. A po nich přijde zase další generace."

"Viktor" jde k rodičům a staví se před ně jako ještě novější generace. Vnímá za sebou "Berana (Tátu)" a "Lunu (Mámu)", a za nimi "Babičku" a "Dědu (Slib)". Ví, že od nich k němu proudí životní energie a váží si toho.

Cítí, že se teď snad od generací starověké společnosti až k němu do současnosti obnovila zdravá životní energie, energie Berana. A ví, že vždy každá generace dělá něco o trochu lépe, než ta předchozí, a že tak je to přirozené. Důležité je, že se životní síla předává z generace na generaci, a život dál pokačuje.

A uvědomuje si, že starověká společnost je systém, který patří do minulosti. Dnes už nikdo nemusí být otrok ani otrokář, nemusíme nic takového vnímat. Můžeme být jen úplně jednoduše sami sebou.

*****************************************************************************************************************
Články je možné volně převzít, v nezměněné formě a s uvedením zdroje www.harmonickekonstelace.cz. Ukázky individuálních harmonických konstelací zveřejňuji jen v případě, že s tím klient souhlasí. Jména postav jsou změněna.

 

Děkuji za sdílení: