Harmonické konstelace

Ženská energie

individuální harmonická konstelace, květen 2016

Hanka přišla na individuální harmonickou konstelaci, protože se chce podívat na to, jak být více v ženské energii. Nejde o to, že by to neuměla. Má moc ráda pocit, když se cítí jako žena, je jí to příjemné. Neustále ale naráží na situace, kdy se musí chovat jinak, než jak je to pro ní přirozené. A už neví, co s tím.

"Hanka" by nejvíce chtěla to, aby se mohla cítit v "Ženské energii" ve vztahu s "Partnerem". Ale i obecně v jakékoli jiné situaci. Má pocit, že v sobě vnímá svojí "Vnitřní ženskou část" a má ji moc ráda. Ale nějak jí nemůže projevovat navenek.

Vždy je to totiž tak, že nastanou nějaké "Okolnosti", které je potřeba řešit. Chtěla by, aby její "Partner" v takové situaci projevil "Aktivitu" a situaci řešil. Ona by klidně počkala a přizpůsobila se jeho řešení, bylo by jí to příjemné. Jenže většinou je to tak, že "Partner" nedělá nic. A to pak má na ně "Negativní důsledky". Proto "Hanka" raději, když to vidí, převezme "Iniciativu"  a situaci nějak vyřeší.

"Hanka" si vlastně může jen vybrat, jestli projeví svojí "Vnitřní ženskou část" a bude čekat, co udělá "Partner". Ale  i když někdy čeká skutečně dlouho, "Partner" neudělá nic. Nebo může situaci řešit ona.

Nejde přitom o určitý partnerský vztah. Stává se jí to v různých vztazích, třeba i pracovních. "Hanka" cítí, že má z tohoto důvodu málo energie a je unavená. A nechápe, co je "Příčina" toho, že to tak vždycky je.   

Uvedené postavy stavíme do harmonické konstelace, abychom se podívaly, co se to děje.

Na začátku se ukazuje, že ještě nějaká důležitá postava pro tuto harmonickou konstelaci chybí. Proto ji doplňuji. Ukazuje se, že je to "Bůh".

"Bůh" je opodál vpředu a dívá se na ostatní postavy. Ty jsou ve skupince blízko sebe. Vlevo od nich je "Ženská energie".

"Okolnosti" jdou k "Hance" a k "Partnerovi". "Hanka" teď vnímá svojí "Vnitřní ženskou část". Ta se cítí hezky, má jemnou, příjemnou energii a s důvěrou se dívá na "Partnera", co udělá.

"Partner" vnímá "Boha" a "Aktivitu". "Aktivita" je vlastně jeho vnitřní část. S radostí si uvědomuje, že se mu chce něco dělat, hrát si, žít.

Něco by rád začal dělat. Najednou si ale uvědomuje, že od "Hanky" jako by vnímal očekávání, že by toho měl dělat mnohem více, než se mu chce.

Jenže vnímá i to, že "Bůh" chce, aby byl šťastný. Proto mu dal jeho "Aktivitu", aby ho vedla k tomu, aby něco dělal a užíval si to a bavil se u toho. A přesně do té míry cítí, že má něco dělat, že tak je to správně. Kdyby toho dělal víc, nebylo by mu dobře. A když dělá to, co chce "Bůh", a je u toho šťastný, tak by to mělo být v pořádku. Je to v souladu s Boží vůlí.

"Hanka" by měla být spokojená. Měla by být šťastná a potřebovat přesně tu míru jeho "Aktivity", u které je šťastný on. Měli by se tak doplňovat. Pokud ne, je problém někde jinde, ale on přece nemá dělat nic jiného, než to, co chce "Bůh". A být u toho šťastný. Ona by přece taky měla jen tak dělat to, co chce "Bůh", a být šťastná.

"Hanka" začíná vnímat, že kousek od nich jsou "Negativní důsledky". Ona by taky moc ráda jen tak spokojeně dělala to, co chce "Bůh". Ale neví, jestli to jen tak jde. A neví, proč "Partner" nic nedělá.

"Partner" ví, že nejdůležitější pro něj je to, co chce "Bůh". Cítí, že to je správně. A to i když ví, že to může mít "Negativní důsledky", ty je připravený přijmout.

"Hanka"  a "Partner" teď vidí, že každý má svůj kousek pravdy.

Najednou se vedle nich objevuje "Příčina". Vlastně tu byla celou dobu, ale nikdo si jí nějak nevšímal. Ukazuje se, že to je to, co je teď vidět. Že když "Partner" dělal to, co cítil, že je správné a u čeho je šťastný, a "Hanka" taky dělala to, u čeho cítila, že je to správné a je u toho šťastná, nebylo to dost. Jeden z nich nebo oba museli vždycky dělat víc.

Ale proč to tak je?

"Ženská energie" se teď dívá na "Boha" a říká: "Já tu jenom jsem a nebudu dělat nic. A s láskou přijmu úplně všechno, co je. Jenom to přijmu, že to tak je. Úplně cokoli, co budeš dělat, a i to, když nebudeš dělat nic. Protože jsem Ženská energie a ze svojí podstaty nemůžu dělat nic jiného. Můžu jen všechno s láskou přijímat, tak jak to je."

"Iniciativa", která stála kousek od "Ženské energie", jde k "Bohu".

"Bůh" říká: "Já teď toho najednou můžu dělat mnohem víc." Dívá se na "Příčinu", a jak se na ní dívá, tak "Příčina"  postupně odchází.

"Partner" a "Hanka" teď můžou jít blíž k místu, kde je "Bůh". Stojí před ním a je jim dobře.

"Hanka" má vedle sebe svojí "Vnitřní ženskou část" a cítí se příjemně. Od "Partnera" vnímá, že má všechno, co potřebuje. "Partner" má vedle sebe svojí "Aktivitu". A moc se mu chce něco dělat a užívat si to. A ví, že to, co bude dělat, je teď zároveň to, co "Hanka" potřebuje.

A za "Hankou" a jejím Partnerem" stojí vedle sebe "Ženská energie" a "Iniciativa" a podporují je.

*****************************************************************************************************************
Články je možné volně převzít, v nezměněné formě a s uvedením zdroje www.harmonickekonstelace.cz. Ukázky individuálních harmonických konstelací zveřejňuji jen v případě, že s tím klient souhlasí. Jména postav jsou změněna.

Děkuji za sdílení: