Harmonické konstelace

Harmonický partnerský vztah

 

září 2015

Poslední dobou se v harmonických konstelacích mých klientů opakuje téma harmonizace partnerského vztahu.

Je zajímavé, že pro každého je to něco trochu jiného, a zároveň jako bych se při tom z různých úhlů pohledu dívala na stále stejný princip.

Na určité úrovni nás do partnerských vztahů vedou neuzdravená traumata a podvědomé vzorce chování. To je to, co nás podvědomě přitahuje k nějakému partnerovi. Po jejich zvědomění a zharmonizování se objevuje prázdno. Nic se najednou neděje. Zároveň je to ale prostor a obrovská příležitost. Abychom si vyjasnili, co chceme, a partnera si našli jako svůj harmonický protějšek.

Následující úryvky z individuálních harmonických konstelací při tom můžete vnímat jako inspiraci.

V historii Jirkovy rodiny jsme došli až k situaci, kdy jeho pradědeček utekl do jiné země. V původní zemi nechal i svoji tehdejší lásku a v nové zemi si pak vzal prababičku.

Žena, která byla jeho původní vážná zámost, vnímala věci více srdcem. Nemohla pochopit, že pradědeček utekl. Ve svém srdci cítila, že měl zůstat s ní, že spolu byli šťastní.

Pradědeček více dokázal být šťastný a spokojený i ve složitých životních situacích. Řekl si, že se nedá nic dělat, a dokázal být šťastný i tak.

A co je správně? : ) Prožívat život skutečně srdcem? Nebo být ve vyšších energetických vibracích?

Harmonická konstelace pokračovala tak, že žena si uvědomila, že má dar prožívat život skutečně srdcem. A našla si partnera, který byl schopný mít také tak hluboký vztah k ní.

A pradědeček si uvědomil, že má dar vnímat věci snadněji než jiní lidé, a začal k nim být trochu ohleduplnější. A uvědomil si, že je rád, že je s prababičkou, a může si jen tak spokojeně žít.

V jiné harmonické konstelaci se chtěla Magdaléna podívat, jak by se mohl vyvíjet její vztah se třemi různými partnery.

S jedním z nich už je. Po harmonizaci vztahu by se mohli začít skutečně vnímat. Zjišťovat, jak co prožívají, a obohacovat se vzájemně různými prožitky. Jejich dětem by zůstal původní pocit bezpečí.

Ve druhém vztahu by byla možnost sdílení. S druhým mužem by mohli skutečně sdílet svoje životy. Rozumněli by jeden druhému, mohli by si vyprávět, co se jim stalo, a měli by pro to pochopení. Jejím dětem by to nakonec dalo pocit, že je všichni mají rádi a jsou tu pro ně.

Ve třetím vztahu je možnost souznění. Se třetím mužem by mohli jen tak být vedle sebe a věděli by, že to tak má být. Byli by na sebe energeticky naladění i beze slov. Mohli by si dělat, co chtějí, a zároveň by se pořád vnímali a bylo by jim tak dobře. Jako spřízněné duše. Jejím dětem by to dalo možnost dělat úplně cokoli a kdekoli. A mít přitom pocit klidu a domova.

Magdaléna si po harmonické konstelaci uvědomila, že ona chce typ vztahu, kde je souznění. Zajímavé bylo ale i její doplnění, že kdyby nevěděla o všech možnostech, kterýkoli jeden z těchto vztahů by chtěla. Možná ale, že jí teď harmonická konstelace nějak dovede i ke vztahu, kde budou všechny tři energie najednou...

Při další harmonické konstelaci byla také tématem volba partnera. Na závěr se v ní ukázal harmonický obraz partnerských vztahů. Všechny postavy, které v harmonické konstelaci byly, vytvořily dvojice. Každý věděl, s kým má být, tak aby to bylo "pro nejvyšší dobro". Úplně jednoduše, jako když se dívá v restauraci, kde je volno, a najde svojí židličku. Nikdo nijak komplikovaně nepřemýšlel, s kým by měl být a jestli by neměl být jinde : )

A každému bylo dobře. Věděl, že je na správném místě. Ve vztahu s partnerem, se kterým má být. Podle svého srdce, duše, energie, se kterým vnímá souznění i sdílení. Se kterým je na všech úrovních v rovnováze a harmonii.

Jednoduše se k němu dostal z toho důvodu, že s ním na všech rovinách souzní. Je mu moc příjemně, cítí k němu lásku, a ta se mezi nimi vzájemně zrcadlí.

Ještě jedním aspektem, který se v harmonických konstelacích ukázal, je volnost. Když se partneři mají rádi, chtějí přirozeně spolu trávit čas a být spolu. Někdy ale může potřeba být spolu trochu souviset se strachem. A naopak můžeme mít i ve větší nebo menší míře schopnost vnímat společně volnost a lásku.

A na závěr trochu praktický návod, co s tím : )

Na to, co je naše nejvyšší energie, ve které v partnerském vztahu můžeme souznít na všech různých úrovních, se určitě naladíme v lásce, ne ve strachu.

A když v lásce přijmeme svojí nejvnitřnější esenci, to co skutečně jsme.

*****************************************************************************************************************
Články je možné volně převzít, v nezměněné formě a s uvedením zdroje www.harmonickekonstelace.cz. Ukázky individuálních harmonických konstelací zveřejňuji jen v případě, že s tím klient souhlasí. Jména postav jsou změněna.

 

Děkuji za sdílení: