Harmonické konstelace

Odpojení

individuální harmonická konstelace, květen 2017

"Zuzka" se chce v individuální harmonické konstelaci podívat na jedno místo, kde se necítí dobře. Neví úplně přesně, proč. Je to "Dům" a vedle je "Rybník". Pořádají se tu různé "Akce". Týkají se duchovního rozvoje a používají se při nich i návykové látky. "Zuzka" má v "Domě" pocit, jako by tu nebylo žádné "Zázemí". "Rybník" je nějak  zvláštní a nechodí k němu moc ráda. "Akcí" se "Zuzka" neúčastní. Neví, jestli má na tom místě být, nebo jít pryč. Z celé situace jako by se nějak nedalo najít "Východisko". Jako by tu došlo k nějakému "Odpojení".

Postavy uvedené v úvodním rozhovoru stavíme do individuální harmonické konstelace.

"Akce" jsou otočené od ostatních postav a před nimi, zády k nim, je "Východisko". Jako by někam odcházelo a "Akce" šly za ním. "Akce" říkají, že ony mají "Východisko", a ostatní ho nemají. Snaží se u něj být co nejblíž. Za nimi je "Odpojení".

"Dům" cítí, že potřebuje klid. Kdyby tu byl klid, tak by se něco postupně uzdravilo. Jsou tu ale "Akce".

"Odpojení" kousek poodstupuje. "Akce" teď vidí "Dům". Kousek poodstupují od "Domu" a "Dům" od nich. "Zázemí" teď může jít k "Domu". Ten trochu vnímá úlevu. "Akce" zatím nevidí "Rybník". Ale "Dům" už ano.

"Rybník" si teď uvědomuje, že se v něm asi něco stalo. A bylo to také proto, že došlo k nějakému "Odpojení". Někdo vnímal jen něco. Vnímal třeba, že se mu chce plavat, ale neviděl nějaké nebezpečí. Nebo vnímal, že ho někdo nemá rád, a nevnímal jiné dobré věci.

A pak se na to, co se stalo, všichni lidé snažili zapomenout a nevnímat to. Proto už nevíme, co to bylo. Ale někdo tak zůstal opojený od společnosti. Už do ní nepatřil. To je také "Odpojení".

"Rybník" se chce podívat na "Zuzku". Ta se na něj napřed dívat nechce. Ale pak si uvědomuje, že je to lepší. Dívají se na sebe. "Rybník" cítí vděčnost a úlevu a děkuje jí. To, co se tu stalo, bylo uznáno. Už se o tom může snadno a s lehkostí mluvit. Není tu už žádné "Odpojení". Nikdo už není odpojený od ostatních lidí. "Zuzka" se cítí dobře.

"Dům" vnímá úlevu. Něco, co se stalo v "Rybníce", bylo uznáno. Proto už "Dům" nepotřebuje klid. Klid byl vlastně vyjádření uznání tomu, co se stalo. Je mu dobře. Teď by tu klidně mohly být i "Akce". "Zázemí" jde k "Domu".

"Akce" si uvědomují, že vnímaly jen něco. Že u nich také došlo k "Odpojení". Tak moc se snažily, aby viděly "Východisko", že neviděly nic jiného. Proto neviděly ani "Dům" a ani "Rybník". Je to asi i důvod, proč tu byly. Kdyby vnímaly všechno, asi by tu nemohly být.

A tak vlastně "Odpojení" přitahovalo "Odpojení". Došlo tu k "Odpojení" někoho od jiných lidí. Příčinou bylo jeho "Odpojení". A proto tu pak byl někdo, kdo také vnímal "Odpojení".

A nebyl tu nikdo, kdo by mohl uznat, co se tu stalo."Akce" teď vidí všechno a je jim dobře.

"Zuzka" je vedle "Domu" a "Zázemí". Cítí se dobře. Ví, že tu může zůstat a bude tu "Zázemí", a může jít i jinam.

"Odpojení" odchází.

"Akce" už nepotřebují "Východisko", protože to je teď všude : )

*****************************************************************************************************************
Články je možné volně převzít, v nezměněné formě a s uvedením zdroje www.harmonickekonstelace.cz. Ukázky individuálních harmonických konstelací zveřejňuji jen v případě, že s tím klient souhlasí. Jména postav jsou změněna.

Děkuji za sdílení: